Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Evenemang / Tävlingar / Utställningar

Bygglogg: Moonbeam -- del 9

2016-07-31 17:00 #0 av: ElLobo

Bygget går vidare.
Banjoman bygger vidare på sitt fartyg.

Länkar till tidigare tråddelar:

Anmäl
2016-07-31 21:36 #1 av: Skalski

Makalöst snyggt snickrat... massor av fina tips på att få till en snygg plankning Tummen uppFår idé

Inget är omöjligt, bara mer eller mindre svårt!

Anmäl
2016-08-01 20:25 #2 av: Banjoman

#1 Tusen varma tack skall du ha för dina blott alltför vänliga ord! Glad

Vi får väl se hur det blir så småningom – givet att en planka är den andra ganska lik hade jag inte tänkt rapportera väldigt regelbundet eller i alltför mycket detalj från de kommande veckornas (månadernas?) arbete, men en och annan bild kommer det förstås bli under plankingsresans gång. Som här, till exempel, efter dagens övningar, med ytterligare två luckor inramade ... 

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-01 21:42 #3 av: [krutgubben]

Verkligen flådigt bygge!

Anmäl
2016-08-02 21:42 #4 av: Banjoman

#3 Stort och varmt tack för dina vänliga ord! Glad

De första egentliga däcksplankorna kräver lite extra pyssel eftersom de måste passa kring de runda bitar som redan lagts ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-02 21:44 #5 av: Banjoman

... så jag började med att limma nåtpapper på fyra bitar 5 mm päronlist, och använde en lagom stor rund form för att markera kurvaturen och skar sedan ut formen i fråga i ett svep, dvs. alla fyra plankorna tillsammans, för att i görligaste mån få en sammanhängande kurva.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-02 21:47 #6 av: Banjoman

Jag passade också på att tillverka en punsmall av styrenlist för at markera dymlingshål på rätvinkliga plankändar, eftersom jag här hade att hantera de fyra första sådana.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-02 21:48 #7 av: Banjoman

Därefter kunde plankorna, med passvinklar till hjälp för att få dem i rät vinkel mot luckkarmen,  limmas på plats, dymlas och sättas i press ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-02 21:49 #8 av: Banjoman

... till dess limmet hade härdat, och resultatet kunde beskådas.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-08 21:02 #9 av: Banjoman

De första plankbitarna mot mastfotsfodringen skar och putsade jag till en och en, med ett resultat som får duga, men som jag inte var hundraprocentigt nöjd med; kurvan blev inte riktigt så ... kurvig som hade varit önskvärt.

Efter att ha testat (och underkänt) yttelrigare ett par tillverkningsmetoder kom jag, för de följande likartade momenten till sist fram till en teknik där jag först skar till rätt antal plankor i precis rätt längd ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-08 21:03 #10 av: Banjoman

... vilka jag sedan försåg med nåtremsor samt fäste samman temporärt med hjälp av maskeringstejp.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-08 21:05 #11 av: Banjoman

Den runda formens yttergränser mättes och ritades sedan in på plankensemblen med hjälp av vinkelhake, varefter en rund form i +/- rätt diameter markerades ut.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-08 21:05 #12 av: Banjoman

Därefter skar jag ut mitten av cirkeln, helt grovt med kniv ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-08 21:07 #13 av: Banjoman

... och putsade sedsan det hela till cirkelform med hjälp av en sliptrissa på lägsta hastighet i rotationsverktyget ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-08 21:08 #14 av: Banjoman

.. under ständigt torrpassande på plats, till dess det hela satt som det skulle.

Fördelen med den här metoden är att det cirkelformade urtaget i de fyra plankorna görs i ett svep, och att kurvan således blir precis så mjuk och ... ja, cirkelformad, som önskvärt är. Nörd

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-08 21:09 #15 av: Banjoman

Sedan var det bara att ta loss tejpen, borra och dymla plankorna samt limma dem på plats. Cool

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-08 21:12 #16 av: Banjoman

Med ovanförmälda moment överståndet gjorde jag några kontrollmätningar, och fann till min förskräckelse att jag, trots tidigare insatser för att motverka dyikt, fått symmetriproblem lite varstans, och framförallt kring sittbrunnsurtaget, vars ram inte hamnat tillräckligt rätt ... Förskräckt

Efter ytterligare mätande och en hel del funderande var det bara att säga "gör om, gör rätt", så jag plockade fram mikrostämjärn och den minsta hammaren, och knackade helt sonika loss sittbrunnsramen!

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-08 21:14 #17 av: Banjoman

Sedan alla rester av den gamla ramen avlägsnats ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-08 21:15 #18 av: Banjoman

... tillverkades en ny med exakt rätt mått, och limmades på plats ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-08 21:16 #19 av: Banjoman

... i omgångar och med största omsorg.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-08 21:19 #20 av: Banjoman

Jag genomförde sedan en hel serie symmetrimätningar, och konstaterade att skrovformen är lite lätt wobblig, och att det således kommer krävas en hel del eftertanke under den kommande plankningen. Funderar

Efter mycket funderande (och några saftiga mardrömmar!) bestämde jag mig för att inte ta bort något av de andra luckramverken – det skulle hur som haver ändå komma att motverka sitt syfte, eftersom det som då bleve rätt på ena sidan skulle riskera att leda till fel på andra ställen.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-08 21:20 #21 av: Skalski

Tummen upp

Inget är omöjligt, bara mer eller mindre svårt!

Anmäl
2016-08-08 21:25 #22 av: Banjoman

Det är nämligen så att symmetrifelen skiftar från styrbord till babord och tillbaka igen, beroende på var längs skrovet man mäter.

Det kommer också vara snart sagt omöjligt att variera plankbredden så snart man kommer utanför luckorna – det skulle nämligen skapa alltför synliga variationer längs skrovkanterna, där plankändarna skall passas in i kantplankningen.

Den lösning jag i stället valde var att på väl valda ställen lägga dubbla nåtningsremsor ... något som förvisso syns om man tittar noga, men som förhoppningsvis kommer vara mindre iögonfallande ... men det får tiden förstås utvisa!

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-09 22:07 #23 av: Banjoman

Det börjar nu närma sig den löpande plankningen och således är det dags att bestämma sig för hur lång en standardplanka skall vara. Då jag i  princip har tänkt hålla mig till det tryckta plankningsmönstret har jag bestämt mig för att välja den därå mest frekvent förekommande längden, som är 19 cm.

För att geschwindt kunna kapa de sammanlagt kanske 150 sådana 19 cm-plankor som kommer behövas har jag tillverkat en förlängning till min lilla geringslåda ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-09 22:09 #24 av: Banjoman

... i vilken det bara är att lägga dit och kapa listerna till precis rätt längd, +/- någon tiondels millimeter.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-09 22:10 #25 av: Banjoman

När man sedan kapat en lagom bunt kan även dymling och nåtremseklistring göras mer eller mindre på löpande band.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-09 22:15 #26 av: Banjoman

Tvärändesskiften i det förtryckta mönstret bygger på 25 mm förskjutningar i treskift, så för att starta skiftningen mätta jag upp och kapade två stycken 50 mm och två stycken 75 mm långa plankbitar (som här bara är torrpassade) ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-09 22:18 #27 av: Banjoman

... och skar sedan till de bägge 19 cm-plankor vars förliga ändar omarmar luckkarmen ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-09 22:20 #28 av: Banjoman

... och limmade dessa sex specialplankor samt en alldeles vanlig långplanka på sina respektive platser, såväl om styrbord som babord.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-10 20:14 #29 av: Banjoman

Efter ytterligare ett par varv av funderande och planerande har jag kommit till insikt om att jag, innan jag börja planka på bredden, så att säga, måste etablera färdigt mittlinjeplankingen även föröver, för att vara säker på att de långa plankloppen kommer kunna läggas där de skall, givet att sagda mittlinjen kommer behöva vinklas någon grad åt babord där föröver.

Jag började därför med att tejpa samman en plankplatta för att kolla breddpassningen förom tredje lucköppningen, och konstaterade därvidlag att en ytterligare passbit i form av en 1,5 mm päronlist måste läggas till för att få det hela jämt. Här ligger en sådan testbit torrpassad längst ut på styrbordssidan ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-10 20:17 #30 av: Banjoman

... men givetvis skall den riktiga sådana biten hamna på mittlinjen i stället!

En sådan kapades därför till, liksom åtta normalbreda plankor, samtliga 121 mm långa vilket tör bli lagom för att nå fram till fjärde luckan akterkarm. Det hela är alltjämt bara torrpassat ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-10 20:19 #31 av: Banjoman

... men sedan jag konstaterat att alltsammans passade som det skulle, och att avstånden till relingen var identiska om såväl styr- som babord, limmade jag några i taget samman de sju mittbitarna på arbetsbordet ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-10 20:21 #32 av: Banjoman

... och limmade dem sedan på plats som en enhet, givetvis under fortlöpande kontroller av avstånd till relingarna liksom av att lagom mycket plats fanns kvar för de ytterligare åtta plankbredder som skall in bredvid dem.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-10 20:24 #33 av: Banjoman

Sedan limmet huggit tag fäste jag också på plats de två yttersta 121 mm-bitarna; när det hela har genomhärdat kommer detta ge mig en stabil utgångspunkt mot vilken såväl luckkarmen som den omgivande plankningen kan riktas in.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-11 22:12 #34 av: Banjoman

I dag har det blivit lite mindre gjort, men jag har i alla fall fått dit karmen även runt den fjärde lucköppningen ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-12 22:15 #35 av: Banjoman

Plankningsövningarna fortsätter: i kväll har jag först kapat till de 61,5 mm långa plankor som skall in mellan å ena sidan den förliga karmen på fjärde lucköppningen och å andra sidan plankningen under aktra bogsprötsfästet ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-12 22:16 #36 av: Banjoman

... och så, förstås och på sedavnligt vis, dymlat och nåtat dessa plankor, samt tillverkat just plankramen till nämnda bogsprötsfäste.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-12 22:19 #37 av: Banjoman

Innan det hela kan limmas på plats måste förstås det hål tas upp i plankningen som skall passa runt skoningen kring klyvarskotgenomföringen, men det får vänta till nästa byggpass.

Under tiden har jag torrpassat det hela förom sagda skoning, och på så viss fått bekräftat dels att den tillverkade bredden stämmer, dels att plankningen i fören kommer vara tillräckligt symetrisk för att lura i alla fall ögat (om än inte linjalen). PustarCool

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-13 16:59 #38 av: julle doris

Sommaren är snart över nu blir det mera tid för modellbygge Snyggt jobbat med din båt

Anmäl
2016-08-13 22:48 #39 av: Banjoman

#38 Tusen tack skall du ha! Just nu har jag faktiskt mer byggtid än på länge – sommarstiltje på jobbet, och färre distraktioner än annars på frtitiden ... Glad

Och förstås använder jag tiden till att fortsätta planka! Sedan plankensemblen jag limmade samman i går fått genomvädra var det dags att markera det ungefärliga läget för skotgenomföringsskoningen ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-13 22:48 #40 av: Banjoman

... varefter det hela packades in i en macka av spillvirke ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-13 22:49 #41 av: Banjoman

... som borrades igenom med 12 mm borr ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-13 22:49 #42 av: Banjoman

... så att ett starthål uppstod ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-13 22:50 #43 av: Banjoman

... som kunda passas in mot skoningen, och gradvis utvidgas med sliptrissa ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-13 22:51 #44 av: Banjoman

... till dess tillfyllest passning var för handen, och det hela kunde limmas på plats.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-13 22:53 #45 av: Banjoman

Dagens id avslutades sedan med att kapa till och limma dit de plankor som ännu saknades förom tredje luckkarmen ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-13 22:55 #46 av: Banjoman

... och det hela ser nu så här ut.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-13 23:25 #47 av: Skalski

Riktigt, RIKTIGT! snyggt... Tummen upp. Jag har själv inte riktigt denna nivå på plankning eftersom jag inte riktigt har disciplin som räcker till Skäms Skämtar 

Inget är omöjligt, bara mer eller mindre svårt!

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.