Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Fartyg

Bygglogg: Moonbeam -- del 10

2016-08-14 15:59 #0 av: ElLobo

Bygget går vidare.Banjoman bygger vidare på sitt fartyg.

Länkar till tidigare tråddelar:

Anmäl
2016-08-15 15:44 #1 av: Banjoman

Del 9, #47 Tusen tack skall du ha! Glad Och säg inte det – tålamod och självdisciplin kan man öva upp; vad tror du jag håller på med?! NördGalenCool

I alla fall så fortsätter plankeriet! En litet moment med vilket jag stack emellan var att hyvla ner utfyllnadslisterna från att vara 0,5 m,m högre än den övriga plankingen till att vara i jämnhöjd med den senare.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-15 15:45 #2 av: Banjoman

Sedan tillverakde jag ett par enkla mallar i form av två plankstumpar, 25 respektive 50 mm långa, med vars hjälpdet gick nog så geschwindt ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-15 15:46 #3 av: Banjoman

... att etablera fortsättningen på  tvärändesskiftet i den förliga plankingen.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-15 15:48 #4 av: Banjoman

Detta i sin tur gav stabila referenspunkter för att tillverka de plankor som skall innefatta andra luckkarmen.

Sedan behövliga urtag mätts och ritats in samt skurits igenom på tvären tejpades plankbiten upp på arbetsbordet med några ytterigare bitar som stöd för plankan, samt förlinjalen att vila stadigt på ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-15 15:49 #5 av: Banjoman

... varefter längssnittet lades med största möjliga noggrannhet ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-15 15:50 #6 av: Banjoman

... och den urtagna plankan passades in samt finputsades i omgångar ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-15 15:52 #7 av: Banjoman

... och sedalimmades på plats, liksom skedde med påföljande planka kring första luckkarmens förliga del, liksom utanpåliggande standardplankor på babordssidan; under nästa byggpass skall proceduren upprepas om styrbord ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-16 20:47 #8 av: Banjoman

Jag konstaterade i går att en av de plankor jag limmade på babordssidan inte blivit riktigt bra, utan gav ett litet hack på kanske en kvarts millimeter där dess ena tvärände möter nästa planka ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-16 20:48 #9 av: Banjoman

... och eftersom den alltjämt satt ytterst, och det således inte var särskilt besvärligt att byta ut den, tog jah på nytt fram stämjärn och hammare, knackade loss den ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-16 20:49 #10 av: Banjoman

... samt limmade dit en som passade bättre sedan den nåtats lite extra i den plankända där det behövdes.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-16 20:50 #11 av: Banjoman

Därefter gjorde jag klart på styrbordssidan det jag i går fått gjort om babord ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-16 20:55 #12 av: Banjoman

... varefter jag tillfälligt lade ut ett antal plankämneslister för att kolla hur det ser ut att bli bli med det symmetriska.

Dessbättre verkar skillnaden mellan styr- och babord ha krympt till så pass lite att jag, så vitt jag nu kan se, inte kommer behöva vidta några särskilda åtgärder, utan kommer kunna gömma den inom ramen för en fortsatt rakt-av-plankning.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-16 20:57 #13 av: Banjoman

Inte minst verkar så, till min stora glädje, bli fallet i aktern, där differensen varit som mest markant; den (mycket) lätta vridning jag givit plankningslinjerna midskepps förefaller ge önskat resultat! Pustar

Inte perfekt symmetri – långt därifrån – men jag törs nu hoppas att ögat kommer låta sig luras ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-16 21:00 #14 av: Banjoman

Hur det blir med allt detta får förstås framtiden utvisa: innan jag kommer dithän skall drygt 40 standardplankor tillverkas och limmas på plats midskepps. Men just nu ser det hela ut så här ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-19 22:35 #15 av: Banjoman

Till plankningen midskepps behövs en hel drös standardplankor ... så jag satte häromkvällen igång att massproducera sådana. Ett första, grovt överslag gav vid handen att jag på varje sida skulle komma att behöva drygt 20 stycken, så till de tre jag redan hade klara kapades ytterilgare 41 stycken, vilka prickades ut i ändarna ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-19 22:36 #16 av: Banjoman

... samt borrades ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-19 22:37 #17 av: Banjoman

... och dymlades.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-19 22:38 #18 av: Banjoman

Därefter skar jag till motsvarande antal nåtningsremsor, och påbörjade det ganska sega jobbet med att på varje planka limma en sådan remsa längs två av de fyra kanterna.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-19 22:39 #19 av: Banjoman

Vartefter som jag färdignåtade plankor prducerades torrpassade jag dem på babordssidan ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-19 22:42 #20 av: Banjoman

... i syfte att mera noggrannt ta reda på exakt hur många jag kommer behöva.

I slutändan visade det sig att det, som framgår av bilden, på varje sida fordras 29 standardplankor, så utöver de 44 jag redan sågat till kommer det krävas ytterligare 14, dvs. totalt 58 stycken.

Än så länge är de dock som sagt var bara torrpassade ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-20 14:41 #21 av: Banjoman

Efter ytterligare ett antal timmars däcksplanketillverkning – inklusive de två snäppet kortare (175 mm) plankor som behövdes för att fullborda mönstret mellan tredje och fjärde luckan – med ty åtföljande torrpassning trodde jag att jag fått tillverkat samtliga 58 plankor som kommer krävas midskepps, men när jag tittar närmare på den här bilden och på nästa ser jag att jag måste räknat fel någonstans ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-20 14:42 #22 av: Banjoman

... för det fattas fortfarande en sådan 190 mm-längd på styrbordssidan!

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-20 14:44 #23 av: Banjoman

Den här glasburken innehåller således (än så länge) bara 57 av nyssnämnda 58 plankor, men det kommer det vara lätt att åtgjärda så snart jag fikat färdigt, och därefter kommer det vara dags att börja limma dem på plats allesammans! Partajar

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-20 17:52 #24 av: Banjoman

Sagt och gjort: dags att börja limma, och när man väl fått en första bredd på plats som kan tjäna som referens ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-20 17:54 #25 av: Banjoman

... rullar det på rätt bra! Varje tillkommande planka behöver bara strykas med lim, och sedan tryckas på plats. Det enda undantaget är sådana där ena änden sticker ut utanför innanförliggande planka; där måste man kolla extra noga genom tillfällig torrpassning att man inte råkar låta änden i fråga vika av något som helst.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-20 19:43 #26 av: Skalski

Snyggt... Tummen upp!! Tror att du har snäppet lättare att planka då dina plank är betydligt tjockare än de jag använder (0,4) Skämtar

Anmäl
2016-08-20 21:09 #27 av: Banjoman

#26 Tack skall du ha!Glad

Och jo, det tror jag du har alldeles rätt i! Mina plankor är § mm tjocka, vilket på många sätt är ganska optimalt: tjockt nog att vara stabilt och lättjobbat, men samtidigt tunna nog för att ge en precis lagom grad av flexibilitet.

Är du tvungen att köra med så pass tunna lister? Syns kanske plankingskanterna nå'nstans, så att tjockare skulle se oskalenliga ut? Eller finns det något annat skäl?

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-20 21:27 #28 av: Skalski

Skälet till att jag använder så pass tunna lister är:

1. De är billiga Skämtar

2. De går att tvinga relativt lätt.

3. Jag måste passa vikten så mycket jag kan... båtens alltså Skämtar

4. Det finns ställen där kanterna syns...

Anmäl
2016-08-20 21:38 #29 av: Banjoman

#28 Man fattar, man förstår! Tummen upp

Det är förvisso sant att de lister jag plankar Moonbeams däck med var allt annat än billiga – drygt ett och ett halv pund per meter fick jag ge för dem, och jag köpte 56 meter ... Förskräckt ... men jäklar i min lilla päronträlåda vilket kvalitetsvirke! Spikraka, jämntjocka, nästan inga kvistar eller andra mistor och lika vackra att se på som de är lätta att jobba med. Tummen upp

Intressant också, att höra att du måste vara så noga med fartygets vikt! Hur kommer sig detta? Deplacementsskrov brukar ju för det mesta behöva ganska mycket extra ballast ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-20 21:58 #30 av: Skalski

Barlast behöver jag absolut... men jag vill ha så lite vikt som möjligt ovanför vattenlinjen.

Dessutom så har färjor tyvärr rätt mycket vindfång vilket ytterligare bidrar till att jag vill ha så lite vikt som möjligt på skeppets övre halva.

I stort sett allt har jag konstruerat av balsaträ för att få ned vikten. Nörd

Skeppsbåtarna planerar jag att eventuellt tillverka i cellplast... Funderar 

Anmäl
2016-08-21 07:18 #31 av: Banjoman

#30 Ånyo: man fattar, man förstår! Får idé Skrov av Siljas typ är onekligen och tyvärr kända för problem med stabiliteten när man skalar ner dem till modellstorlek – så jag förstår om det blir lite som när man packar för en fjällvandring, och borrar hål till och med  i tandborstskaftet ... 

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-21 15:28 #32 av: Banjoman

Omväxlande med midskeppsplankingen började jag i dag även jobba med fördäcksplankorna, och limmade i detta syfte samman fyra plankor, en fyllnadslist samt en fyrkantig bit ovanpå vilken det främre bogsprötsbeslaget skall monteras.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-21 15:29 #33 av: Banjoman

Denna ensemble, liksom de fyra omgivande plankorna, torrpassades samt grovtrimmades till att följa skrovlinjen ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-21 15:31 #34 av: Banjoman

... varefter en bit 8x8 mm L-profil i mässing användes för att markera var de fyra yttre plankorna skall kapas, parallellt med skrovkanten ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-21 15:32 #35 av: Banjoman

... samt för att rita upp en blyertslinje på mittenstycket, ikaledes parallell med skrovkanten.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-21 15:34 #36 av: Banjoman

Sedan kapades och tvärhöggs  ytterplankorna, medan mittbiten sågades och putsades till rätt form.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-21 15:38 #37 av: Banjoman

Slutligen tog jag en bit smörgåspapper och förde med dess hjälp över kurvan på mittstycket till en bit päronträflak för att skapa en grov approximation av förpiksstycket till kantplankningen.

Allt detta är i alla fall delvis att betrakta som försöksverksamhet. Som synes är skrovet iunte riktigt symmetriskt här i fören, och det tål att tänkas på huruvida jag borde ta fram en fil och försöka trimma bort i alla fall lite av de överskjutande materialet på babordssidan?! Funderar

Vii får se hur det blir – men det hela ser åtminstone försiktigt positivt ut, såtillvida som att de markerings- och kapningstekniker jag tänkt mig verkar fungera som de skall. Cool

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-21 15:43 #38 av: Banjoman

Slutligen har jag förstås också fortsatt limma standardplankor på plats, och har så såmningom fått hela babordssidan färdig midskepps; intill sittbrunnskarmen ligger än så länge två plankor som bara är torrpassade, då de inte kan fästas på plats förrän karminramningen och akterdäckplankningen kan tas med i beaktande.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-21 20:21 #39 av: Banjoman

Även under eftermiddagen blev det tid för ett litet byggpass, varvid även styrbordsplankningen kom på plats, så när som på tre plankor; under byggets gång har jag nämligen lyckats limma några i fel läge, och fått riva bort dem igen och kassera dem.

Att tillverka tre standardplankor till lär dock inte ta någon längre tid i anspråk, även om det får vänta tills i morgon.

Därefter kommer det vara dags att börja färdigställa slutplankorna i varje rad, dvs. de som går ända ut till kanten och som skall mönsterkapas.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-21 23:08 #40 av: flyingdragon

Plankningen blir magnifik, utsökt detaljrikedom. Tummen upp

NO DAY SHALL ERASE YOU FROM THE MEMORY OF TIME
                                                                                                                                                        Virgil

Anmäl
2016-08-22 22:23 #41 av: Banjoman

#40 Tusen tack skall du ha! Glad

Nu har till sist grundplankningen blivit klar; i nästa steg kommer det vara dags att börja brottas med plankningen på akterdäck ... 

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-23 22:12 #42 av: Banjoman

I går och i dag har jag jobbat på med plankning av akterdäcket! Akter om luckkarmen skall det uppskattningsvis ligga 16 plankor, så jag plockade fram ämnen till dessa ur högen med överblivna bitar från när jag kapat till standardplankorna ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-23 22:14 #43 av: Banjoman

Dessa nåtades och dymlades, och därefter testades passningen på akterdäck.

Till min glädje fann jag att det så som jag trott blir precis lagom brett med sexton plankor mellan de bägge urtagna plankor (här representerade i sin fulla bredd av två spillbitar) som skall omsluta luckkarmens hörn.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-23 22:16 #44 av: Banjoman

Plankorna sorterades sedan efter längd, och hölls så samman i exakt rät vinkel och så tätt inpå varandra som möjligt ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-23 22:17 #45 av: Banjoman

... varpå de tejpades samman med varandra, grovtrimmades till att följa akterspegelns linje och slutligen numrerades på baksidan så att det kommer vara lätt att veta i vilken ordning de skall ligga när jag så småningom plockar isär dem igen.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-23 22:22 #46 av: Banjoman

Sedan var det dags att passa in på plats samt göra urtagen i de två omgivande plankorna.

För att ge ytterligare stadga åt det hela gjorde jag också i ordning sex av slutplankorna. Som synes har jag numrerat platsen för varje slutplanka, från B1 till B36 på babordssidan, och från S1 till S36 om styrbord; eftersom varje sådan planka kommer vara tillpassad för ett specifikt läge kommer det underlätta en hel del att enkelt kunna se vilken som skall ligga var när man hanterar dem.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-23 22:25 #47 av: Banjoman

Mitt första försök att göra en urtagen planka misslyckades dock! Visserligen passar den alldeles utmärkt på sin plats, men urtaget fick fel vinkel, vilket i sin tur leder till att akterdäcksplankorna följer den riktiga centrumlinjen mot akterspegeln, vilket i sin tur innebär att den lätt asymmetriska häcklinjen framstår som just ... asymmetrisk! 

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-23 22:26 #48 av: Banjoman

Här gäller det i stället att skapa en minimal men dock snedvridning av hela plankpaketet åt styrbord, så att aktern kommer uppfattas som symmetrisk!

Försök nummer två blev betydligt bättre – den urtagna plankan följer prydligt den avsedda linjen, markerad med ett blyertsstreck.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-23 22:29 #49 av: Banjoman

Priset jag får betala för det här symmetritricket är förstås en assymetrisk plankomfattning kring luckkarmen – här synes babords respektive styrbords sådan planka – men det är betydligt mindre allvarligt. Sittbrunnen och den allmänna mämgden planklinjer kring luckkarmen kommer, är jag säker på, nog så effektivt dölja skillnaden!

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-23 22:31 #50 av: Banjoman

Efter att en än gång har kollat att det hela passar så som jag har tänkt, och efter att ha tillverkat och kapat till rätt form de sex slutplankorna allra närmast akterdäcksplankingen ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-23 22:31 #51 av: Banjoman

... kunde jag föra över akterspegelns linje till akterdäcksplankorna ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-23 22:32 #52 av: Banjoman

... samt såga och putsa dessa till den markerade linjen!

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-23 22:33 #53 av: Banjoman

I och med detta är akterdäcksplankningen klar, så när som på kantplankorna – men det blir en senare historia!

Alla dagens plankor är dessutom än så länge bara torrpassade, med undantag för de två urtagna plankorna samt de fyra sista standardplankorna, som ju ligger an mot de förstnämnda. Genom att ha limmat dessa sex plankor på plats har jag fått de stadpunkter jag behöver på akterdäcket mot vilka övriga plankor kan riktas in.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-24 22:23 #54 av: Banjoman

I kväll fick jag satt samman en enkel (och tillfällig) jigg för att med bibehållen kurvatur kunna pricka ut dymlingshålen i akterändarna av akterdäckplankorna.

Förändamålet limmade jag också ihop en mera flexibel styrenplastjigg; tilläggen i dess bägge ytterändar kommer i sin tur tjäna som jigg när alla snedskurna plankändar skall markeras för dymlingar.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-24 22:25 #55 av: Banjoman

Resten av byggkvällen gick åt till att försöka åstadkomma kantplankingen runt aktern.

Jag gjorde först ett försök med den teknik jag hade tänkt mig, nämligen att skjuta in en bit smörgåspapper under den aktuella plankingen, och sedan med en blyertspenna följa konturerna.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-24 22:26 #56 av: Banjoman

Linjeteckningen i fråga tejpades sedan fast på en bit päronträflak, och gnuggades med blyerts på baksidan ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-24 22:30 #57 av: Banjoman

... vilket gav ett avtryck på flakets yta!

Jag provade sedan att såga ut det hela grovt med bandsågen, och därefter putsa till passning, men blev inte alls nöjd med resultatet! Ledsen Metoden i fråga är helt enkelt inte formsäker nog, och duger alltså inte

I stället provade jag att stoppa in ett stycke trä direkt under plankorna, och så rita med blyerts direkt på det ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-08-24 22:37 #58 av: Banjoman

... och tillverkade på det viset mittstycket som syns i bild här. Det lämnar fortfarande ett och annat att önska, men jag skall prova i morgon och se om jag kan lyckas putsa det den ytterligare lilla bit som behövs för riktigt god passform och snygg linje mot plankorna.

När jag sedan skulle försöka mig på att tillverka de bägge knäna kom jag på idén att i stället för att rita med blyerts helt enkelt rista in de önskade linjerna med skalpellspetsen! Får idé Och si – det var en riktigt bra metod!Det ger nämligen inte bara en väldigt tunn linje precis intill plankkonturen, utan framförallt början till en exakt skärlinje. Genom att sedan, högst försiktigt, fortsätta att skära med skalpellen direkt i den ristade linjen får man, om man är noga,  en exakt rätt skuren form som passar med minimal ytterligare putsning! Partajar

Jag är som sagt inte helt övertygad om att mittbiten duger, men om jag inte lyckas bättra på dess linje i morgon kan jag alltid tillverka en ny i stället, med hjälp av min nypåfunna skalpellteknik ... Cool

För all tydlighets skull bör jag kanske tillägga att ytterkonturen på kantbitarna än så länga bara är grovt tillyxad, med en rejäl putsmån ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.