Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Fartyg

Bygglogg: Moonbeam -- del 6

2016-06-11 22:30 #0 av: ElLobo

Fartygsbygget går vidare.
Banjoman bygger vidare på sitt fartyg.

Länkar till tidigare tråddelar:

Anmäl
2016-06-11 22:39 #1 av: Banjoman

Bygganvisningarna rekommender 10 lb (=4530 gram) ballast i fast vikt, samt ytterligare 4 lb (=1812 gram) löst i halvpundspåsar. Diskussioner med andra som byggt den här båten tidigare har dock givit vid handen att man sällan eller aldrig kommer segla utan full ballast, och jag beslöt därför att redan nu fixera så gott som all ballastvikt.

De första fyra kilona hällde jag i medan skrovet ännu stod på matsalsbordet, varefter det hela sjösattes i badkaret, och jag hällde i blyhagel, ett pund i taget, till dess den lop upp till sammanlagt 13 lb ≈ 5,9 kg.

Haglen fördelades därvidlag på sådant vis att hon kom att ligga helt jämt längs hela vattenlinjen; balansen tvärskepps kollaes förstås också, med hjälp av ett litet vattenpass.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-11 22:42 #2 av: Banjoman

Sedan var det dags för den lille kemisten, som, en bägare i taget, blandade samman ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-11 22:43 #3 av: Banjoman

 ... och hällde totalt sett 400 gram Z-Poxy-harts över haglen.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-11 22:44 #4 av: Banjoman

Som synes låg hon sedan helt vackert i vattnet ... Glad

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-12 10:14 #5 av: MarkusN

Nu har jag läst ikapp byggtråden. Alltid trevligt att följa din byggbordskirurgi - och kemi! 

"kommer jag geschwindt kunna spackla igen." är väl förvisso ett bevingat uttalande av mången modellbyggare, precis innan galenskapen SkrattarSkämtarGapskrattarOskyldig

Anmäl
2016-06-13 09:54 #6 av: wooderson

Vad snyggt det blir, (kul med allt hagel om du tröttanar på skutan kan du ju se henne som en stor marachas) skämt å sido, vilket jobb du lågt ner, fina trådar med förklaringar och bilder, det passar mig som inte kan ett skvatt om skeppsbygge,

Alla borde bygga en Tiger någon gång.

Anmäl
2016-06-13 21:21 #7 av: Banjoman

#5 & # 6 Tusen tack skall ni ha! Det är alltid lika roligt att höra att någoin har glädje av mina funderingar och diverse utvikningar. Glad

I alla fall: ytterligare en konsekvens av att ha fått längsbalkarna på plats är att detta tillsammans med sittbrunnssidorna ger en lika enkel som exakt fixering av däcket i rätt läge – det är bara att spänna upp sidstcyken i sittbrunnsöppningen, så hamnar däcket automagiskt i exakt et läge det så småningom kommer skola limmas fast i.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-13 21:23 #8 av: Banjoman

Detta innebär i sin tur att jag nu också vet exakt var masten kommer sitta, och därför kunde markera centerpunkten i masthålsmarkeringen på däcket, samt trycka en spetsig pryl genom sagda punkt.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-13 21:28 #9 av: Banjoman

Detta gav i sin tur en centrummarkering i maststödsklossen, genom vilken en tvärskeppslinje kunde dras.

Jag konstaterade också med tillfredsställelse (och en viss lättnad) att punkten jag stuckit genom däcket hamnade så gott som exakt på den långsskeppscentrumlinje som jag ritade in redan innan tvärbalkarna och mastblocket limmades på plats, och att jag således har lyckats fullt ut med att centrera såväl längsbalkarna som däcket! CoolNörd

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-13 21:33 #10 av: Banjoman

Efter att ha justerat stativet så att vattenlijen låg exakt i våg med bordet kunde jag så markera mastens lodlinje på såväl styrbords- som babordssidan av skrovet; denna lodlinje kommer nämligen utgöra referenspunkt för röstjärnen ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-13 21:39 #11 av: Banjoman

... och just röstjärnen var nästa punkt på programmet!

De som följde med byggsatsen är nämligen gjorda i vitmetall, och det finner jag vara ett väl klent material för att ta den sortens belastning vanten kan tänkas åstadkomma! Nörd

Jag bestämde mig därför på ett tidigt stadium för att tillverka nya röstjärn av mässing, och köpte för det ändamålet en bit mässingsplattstång härförleden.

Mitt första försök blev dock mindre lyckat – när jag försökte borra upp de hål som krävs med hjälp av Dremeln fann jag att det relativt klena borret dansade väl bra, och att hålen därför kom att sitta snett.

Det var med andra ord bara att börja om, vilket jag gjorde genom att tillverka en borrmall i samma mässingsstång.

I denna borrade jag först 0,9 mm hål för hand, med originaldelen i vitmetall till ledning ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-13 21:40 #12 av: Banjoman

... hål som jag sedan vidgade till 1,8 mm i Dremeln.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-13 21:41 #13 av: Banjoman

Därefter spände jag upp borrmallen tillsammans med de fyra röstjärnsämnena i det lilla maskinskruvstycket ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-13 21:43 #14 av: Banjoman

... och borrade så (helt geschwindt Skämtar) samtliga hål i samtliga röstjärn.

De färdigborrade ämnena bultades sedan samman med mikromaskinskruv, och ändarna rundades av mot en sliptrissa i Dremeln ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-13 21:46 #15 av: Banjoman

... varefter de plockades i sär, putsades och polerade, samt bockades till samma vinklar som originaldelarna.

Originalröstjärnen skulle, var det meningen, fästas i skrovet med försänkt M2-skruv och mutter, medan jag kommer välja att sätta an dem med M1,6 hexskruv; eftersom M1,6 är snäppet klenare än M2 har jag därför valt att utöka antalet fästbultar till tre per röstjärn i stället för de ursprungliga två.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-14 19:50 #16 av: julle doris

Snyggt arbete

Anmäl
2016-06-24 23:15 #17 av: Banjoman

Efter en veckas bygguppehåll på grund av besök fick jag i eftermiddag tid igen att gå ner i hobbyrummet, där jag började dagens id med att i rät vinkel mot vattenlinjen borra ett styrhål genom maststödsklossen.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-24 23:19 #18 av: Banjoman

Styrhålet följde jag sedan upp med ett hål för masten, 12 mm i diameter och knappa 15 mm djupt. Givet att rundstaven till undermasten är 12,5 mm i diameter passar den ännu inte riktigt i hålet, även om det går att få ner den ett par mm för att kolla vinkeln. Jag väntar dock med att fila ut hålet till lagom passning till dess däcket är på plats och masten är färdigputsad och klar.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-24 23:21 #19 av: Banjoman

Med detta lilla jobb undanstökat var det dags att montera röstjärnen.

Jag gjorde för detta ändamål ett par fotokopior av rätt hörn på ritningen, vek ovankanten till att passa relingssprånget, lade mjuk blyerts på baksidan ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-24 23:22 #20 av: Banjoman

... samt förde över de markeringar som behövdes till skrovet, eller rättare sagt till et par tejpremsor på skrovet.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-24 23:24 #21 av: Banjoman

På babordssidan gick det att använda ritningen rättvänt, men för styrbordssidan behövde den spegelvändas. En möjlighet hade förstås varit att skanna in kopian i datorn, vända den där och skriva ut ett spegelvänt exemplar, men då mitt arbetsbord innehåller en ljuslåda var det lika enkelt, tyckte jag, att kalkera relevanta streck på arkets baksida ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-24 23:26 #22 av: Banjoman

... lägga blyertsskuggningen på dess framsida och sedan föra över strecken till styrbordssidan av skrovet.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-24 23:28 #23 av: Banjoman

Därefter borrade jag de översta bulthålen till varje röstjärn och satte dit dem löst med en M1,6-skruv ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-24 23:30 #24 av: Banjoman

... varefter det var nog så enkelt att med ledning av de övriga bulthålen i respektive röstjärn borra resterande hål i skrovet.

Röstjärnen bockades också till lite lätt för att helt följa skrovformen ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-24 23:31 #25 av: Banjoman

... och fästes sedan på plats med 24-timmarsepoxy samt tre M1,6-bultar genom varje.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-24 23:33 #26 av: Banjoman

På baksidan satte jag dit enkla brickor undrar muttrarna i form av små bitar tunn mässingsplåt geom vilka ett 1,6 mm hål borrats ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-24 23:33 #27 av: Banjoman

... och det hela såg så här ut i färdigt skick.

Därmed återstår det bara att önska er alla en riktigt Glad Midsommar! GladSolPartajar

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-25 15:14 #28 av: Banjoman

Dagens första jobb var att förstärka insidan av skrovet där röstjärnen är fästa med ett par skikt glasfiberväv och lite Z-Poxy-harts.

Så långt var allt frid och fröjd i hobbyrummet ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-25 15:21 #29 av: Banjoman

... men sedan upptäckta jag katastrofen – roderaxeln satt fast!!! FörskräcktGalenStorgråter

Hur i fridens namn det kan ha gått till vet jag inte, även om jag förmodar att jag måste lyckats spilla en droppe lim eller harts på skarven mellan axel och hylsa – allt jag vet är att jag precis innan jag lade dit ballasten för två veckor sedan testade allt, och att roidret då var fullt rörligt och precis som det skulle.

Nu satt det däremot som berget, och inget jag tog mig för lyckades rubba axeln det allra lilla minsta, så det var bara att konstatera faktum, och ta bort rodret i dess nuvarande form! Förskräckt

Först lossade jag försiktigt roderbladet från roderaxeln ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-25 15:22 #30 av: Banjoman

... klippte av roderaxeln med en avbitartång ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-25 15:28 #31 av: Banjoman

... och satte sedan i gång med att, högst försiktigt, vricka på stumpen till dess hylsan genom vilken axeln var förd (och som den alltså satt fast i som berget) tack och lov lossnade, och hela stumppaketet kunde knackas loss ur skrovet.

Det kommer bli lite småkrångligt att sätta upp en ny roderaxel, eftersom jag inte längre har samma skjutmån i höjdled som jag hade innan jag permanentmonterade rodret (och framförallt roderskäddan) för en månad sedan ... Det borde dock vara genomförbart om jag kortar av roderbladet på höjden, sådär en fyra-fem millimeter ...  vi får se hur det går!Nörd

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-25 15:48 #32 av: Skalski

Aj sjutton :(... inte roligt!

Anmäl
2016-06-26 18:31 #33 av: Banjoman

#32 Nej, det kan man lugnt säga att det inte är ... men det bör lösa sig! Foten i kläm? Jajamänsan! Tummen upp

En tröst i eländet är dessutom att jag åtminstone upptäckte saken innan jag hunnit limma dit däcket – i så fall hade det nog bara varit att  kasta alltsammans.

Under tiden har jag fortsatt med att maskera av de ytor mot vilka däcket så småningom skall limmas, och har därefter strukit alla övriga träytor med Z-Poxy-harts för att göra dem vattentäta och som förberedelse för att måla skrovet invändigt.

Det senare lär ju inte vara alldeles nödvändigt, men dels ger det ytterligare skydd mot fukt och vatten, dels kommer det se snyggare ut ... Nörd

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-29 22:17 #34 av: Banjoman

Alla träytor inuti skrovet har nu strukits med epoxyharts, utom då förstås de som maskerats av eftersom däcket skall limmas mot dem; det ger ju som bekant starkare fogar att limma direkt mot materialet snarare än mot ett mellanskikt av vad det vara må ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-29 22:18 #35 av: Banjoman

... och det var således dags att ta fram AB:n och ställa i ordning för målningen ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-29 22:19 #36 av: Banjoman

... och så lägga på ett första skikt i form av vit grundfärg.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-30 19:48 #37 av: Banjoman

Efter ett ytterligare par skikt vit täckfärg, och med maskeringstejpen borttagen, såg det hela ut så här. Inte den vackraste målningen i världshistorien, men det är ju inte heller mycket av den som kommer synas när däcket väl är på plats, och lite fräschare ser det ju ut, förutom då att det skyddar mot vatten om skulle bära åsatd dithän att sådant tog sig in i skrovet ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-30 19:48 #38 av: Banjoman

Nästa steg var att med fiolbyggarhyveln sluttrimma kanterna på däcket ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-30 19:50 #39 av: Banjoman

... och därefter maskera de delar av undersidan mot vilka limfogarna kommer att ligga när däcket limmas på plats. Resten av däckets undersida ströks sedan med epoxyharts, återigen i syfte att skydda mot fukt och vatten.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-07-02 15:28 #40 av: Banjoman

Så här ser sdan resultatet ut av allt målat och hartsstrykande: undersidan av däcket har som synes fått en tjusig bikinibränna ... Skämtar

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-07-02 15:31 #41 av: Banjoman

Med ovanförnämnda måleriarbeten klra var det så dags att på nytt installera r/c-utrustningen, varvid en av de nyligen inköpta linsträckarna kom väl till pass för att justera spänningen i segelvinschlinan ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-07-02 15:34 #42 av: Banjoman

... som, givet styrkan i segelvinschen, inte bör vara för hög – det vore lite trist om hela installationen kollapsade, ju!

Mottagaren och strömbrytaren är nu också fästa på plats med hjälp av självhäftande kardborrband ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-07-02 15:36 #43 av: Banjoman

Även roderservot har kommit tillbaka på sin plats, liksom skyddskåpan över segelvinschen.

Den riktigt uppmärksamme noterar dessutom att jag satt dit några extra skruvöglor, i vilka jag avser fästa något elastiskt för att ytterligare säkra dels batteripaketet, dels sprinten till skyddskåpan.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-07-02 15:39 #44 av: Banjoman

Nu kommer det av skilda skäl bli bygguppehåll några dagar, så under tiden har jag torrpassat samt tyngt och tejpat ner däcket; förhioppningsvis kommer det lära sig i alla fall något av det språng respektive krum det så småningom skall följa ... Nörd

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-07-03 05:30 #45 av: bommen99

Ser tjusigt och gediget ut. Kommer du att lägga ett "lösvirkesdäck" ovanpå eller har jag fått detta om bakfoten liksom??

Tummen upp

//h

Anmäl
2016-07-03 06:53 #46 av: Banjoman

#45 Tusen tack! Glad

Och jo, det stämmer alldeles utmärkt! Som tidigare nämnts planerar jag att lägga ett lösvirkesdäck ovanpå det förtryckta plywooddäcket, så det senare kommer bara att utgöra bas.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-07-15 19:46 #47 av: Banjoman

Som redan nämnts är jag nu tillbaka från årets semesterresa, men är ledig ännu tio dagar, och ser således fram emot en extra tilldelning av byggtid! Skrattar

I dag var det alltså dags för glatt återseende i hobbyrummet, där Moonbeam snällt stått och inväntat min återkomst, och därtill hög tid att börja fixa nytt roder!

Inledningsvis skar jag till tre råämnen till ett nytt roderblad – två stycken ur 1 mm och ett ur 1,5 mm styrenark.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-07-15 19:47 #48 av: Banjoman

Dessa tre råämnen limmade jag samman i de ytterkanter som skall tas bort, varefter originalrodrets form kalkerades på bunten, som sedan sattes i bandsågen ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-07-15 19:49 #49 av: Banjoman

... och geschwindt förvandlades till tre likformiga roderbladsdelar.

Observera att jag kortat nacken på roderbladet en 4 mm eller så, för att vara säker på att ha tillräckligt spelrum för att i ett senare skede kunna haka roderaxeln i roderskäddan. Nörd

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-07-15 19:51 #50 av: Banjoman

Därefter var det dags att ta ity med axeln!

Till denna valde jag ett 3 mm mässingsrör med 1,5 mm diameter, dvs. snäppet kraftigare gods än det förra, där innerdiameterna var 2 mm.

Jag började bearbetningen med att löda in en bit 1,5 mm mässingstråd i bottenändan, varefter en ring sågad ur 4 mm mässingsrör löddes på för att utgöra nedre lager.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-07-15 19:52 #51 av: Banjoman

Den överskjutande tråden klipptes sedan av, och det hela putsades till ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-07-15 19:53 #52 av: Banjoman

... samt torrpassades i skäddan.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-07-15 19:54 #53 av: Banjoman

Därefter formades den båge av 1,5 mm mässingstråd som skall utgöra fästpunkt för roderbladet, något större än den förra ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-07-15 19:55 #54 av: Banjoman

... varefter jag skar M1,6-gängor ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-07-15 19:55 #55 av: Banjoman

... på de bägge ytterändarna.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-07-15 19:56 #56 av: Banjoman

Rätt punkter markerades på axeln ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-07-15 19:57 #57 av: Banjoman

... slipades platta på det som skall bli axelns bakkant, samt fick 0,7 mm styrhål borrade för hand.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-07-15 19:58 #58 av: Banjoman

Dessa styrhål vidgades sedan i Dremelstativet till 1,5 mm och borrades dessutom vidare rakt igenom axeln ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-07-15 19:59 #59 av: Banjoman

... så att fästbågen kunde skjutas igenom ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-07-15 20:00 #60 av: Banjoman

... och ges ett tillfyllest mekaniskt mothåll i form av M1,6-muttrar!

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-07-15 20:01 #61 av: Banjoman

Det hela löddes därefter samman ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-07-15 20:02 #62 av: Banjoman

... varefter de överskjutande ändarna kapades och det hela putsades.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-07-15 20:03 #63 av: Banjoman

Dagens sista jobb blev sedan att ordna övre änden av roderaxeln.

Först löddes en invändig förstärkning dit i form av 1,5 mm mässingstråd ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-07-15 20:04 #64 av: Banjoman

... varfetr axelb kapades till lagom längd, och en M3-gänga skars i den övre änden; lite 5-56 gjorde härvidlag susen som skärolja!

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-07-15 20:06 #65 av: Banjoman

Med gänga skuren i axeltoppen rengjorde jag den invändiga M3-gängan i roderoket ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-07-15 20:06 #66 av: Banjoman

... samt torrpassade det hela ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-07-15 20:07 #67 av: Banjoman

... med tillfredsställande resultat! Glad

Axeln skall förses med ett övre lager också, och därefter kommer det vara dags att montera roderbladet ... men det får bli en annan dag!

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.