Etikettrecensioner
Läst 1539 ggr
StefanW
2008-11-22, 12:18

På Tv 22/11: K-19, Widowmaker

På TV4 sänds K-19, klockan 22.35 - 01.10 den 22/11

Amerikansk action thriller från 2002. Baserat på en sann historia om Rysslands första ubåt med kärnvapen ombord. Under sin jungfruresa på Nordatlanten 1961 drabbades båten av ett allvarligt fel i sin atomreaktor. Besättningen ledd av kapten Alexei Vostrikov kämpade mot klockan för att förhindra en kärnvapenkatastrof som inte bara hotade livet för besättningsmedlemmarna utan också riskerade att starta ett världskrig mellan de två supermakterna, USA och Sovjet. Med bl.a. Harrison Ford och Liam Neson

Vad jag kommer ihåg: sevärd thriller, men inte i samma klass som Das Boot, mycket beronde på att de talade engelska på en rysk ubåt.

Kommer att titta på den då man just nu håller på att läsa om en annan ubåt som hette K-219 och som jag kommer att återkomme till senare här inne! Sedan finns ju fler som t.ex. U-571 och Jakten på Röd oktober om man vill dyka ner…

Stefan - Modellbyggare

denstore
2008-11-22, 12:35
#1

Vad är en kärnvapenreaktor? Flört

K-19 är väl helt OK, men i min mening inte lika bra som t.ex. Röd Oktober. Just det du nämner om engelskan, tyckte jag de löste attans snyggt i Röd Oktober.

Das Boot är ju en klassiker, men jag råkade läsa boken först, och det sänkte serien lite.

StefanW
2008-11-22, 12:44
#2

#1 Kärnvapenreaktor!? Det undrar jag med! Ändrade till atomreaktor i texten! Så är det när man är trött i mössan…

Glad

Stefan - Modellbyggare

starhawk
2008-11-22, 14:32
#3

Det finns ju faktiskt kärnvapenreaktorer, men dom installeras ju knappast i ubåtar. Det är en reaktor vars "bränsle" huvudsakligen består av Uran 238 som under driften förvandlas till Plutonium 239, vilket är det mest använda nukleära materialet i atombomber. I "vanliga" reaktorer är plutoniumet mest att betrakta som en restprodukt, medans kärnvapenreaktorn är specialgjord för att framställa så mycket Plutonium som möjligt.

Värd för Knivtillverkning  & Slöjd iFokus

denstore
2008-11-22, 15:54
#4

Är du säker på att det heter kärnvapenreaktor? Jag är rätt tveksam till det. Känns som ytterligare ett "hittepå"-ord som härstammar från media. Angående plutoniumtillverkningen, så tror jag att förädlingen kan göras i vilken kärnreaktor som helst, i stort sett. Speciella kärnvapenreaktorer behövs nog inte.

starhawk
2008-11-22, 17:18
#5

#4: Nja inte riktigt  Uran 238 kan normalt inte användas till bränsle direkt utan måste förädlas till Plutonium, det handlar om snabba neutroner och långsamma, jag kommer inte ihåg riktigt hur det där hängde ihop. Normala reaktorer går på Uran 235.  När reaktorn är i militärens regi specifikt för att få fram Plutonium så är den nog inte så vanlig. Det är möjligt att termen är påhittad men den användes av militären

Värd för Knivtillverkning  & Slöjd iFokus

Buran
2008-11-23, 13:20
#6

Kärnreaktorn i Tjernobyl var byggd för att i första hand få fram material till kärnvapen. Hämtat från nätet:

 "Tre typer av kärnkraftsaggregat utvecklades; lättvattenkylda grafitmodererade RBMKreaktorer (BWR), VVER-reaktorer (PWR) och den snabba bridmodellen BN. RBMK-reaktorn härstammar från tidiga varianter av militära reaktorer för framställning av plutonium. På grund av de militära tillämpningarna byggdes aldrig denna typ utanför Sovjetunionen. Reaktorerna i Tjernobyl är av denna typ."

"den här är en annan, en Airfix"

Buran
2008-11-23, 13:34
#7

Rätt namn på s.k. "vapenreaktorer" skall vara produktionsreaktorer.

Plutoniumframställning

Plutonium 239 har en halveringstid på 24 100 år och finns inte i nämnvärda mängder i naturen. Plutonium framställs i en reaktor och kräver tillgång till uran 238. Utsätts denna isotop för neutronbestrålning omvandlas urankärnorna genom infångnings- och sönderfallsprocesser till plutonium. Plutoniumisotoperna kan sedan i sin tur omvandlas till andra kärnor, och beroende på hur lång tid neutronbestrålningen pågår får slutmaterialet olika sammansättning. Den plutoniumisotop som är användbar i kärnladdningar är plutonium 239. Andra, t.ex. plutonium 240, är inte önskvärda. Ju längre tid materialet är i reaktorn desto högre blir halten av plutonium 240.

I vanliga energiproducerande reaktorer bildas plutonium men närvaro av andra plutoniumisotoper än Pu 239, t ex Pu 240 i koncentrationer över 7% gör att detta plutonium inte är av "vapenkvalitet" . Det är dock möjligt att tillverka en kärnladdning med plutonium av "reaktorkvalitet". En sådan laddning kommer emellertid att vara svårare att konstruera och tillverka p.g.a. den farliga strålningen och närvaro av icke önskvärda isotoper. Dessutom kommer den att ha en låg och oberäknelig laddningsstyrka jämfört med om plutonium av vapenkvalitet använts.

Vapenplutonium, som innehåller mindre än sju procent plutonium 240, framställs därför i s.k. produktionsreaktorer, som är speciellt konstruerade för ändamålet och körs så att plutoniumet får en isotopsammansättning som är lämplig för kärnladdningar.

För att plutoniumet ska kunna utvinnas ur de bestrålade uranstavarna måste dessa upparbetas. Det innebär att man behandlar stavarna med mekaniska och kemiska metoder för att skilja plutonium, uran och radioaktiva sönderfallsprodukter från varandra. Strålningsnivån är så hög att arbetet måste ske fjärrkontrollerat, även om strålningen inte når upp till samma nivåer som vid upparbetning av kärnkraftsbränsle. Slutligen överförs materialet i metallisk form.

Källa: Vapenkonstruktion och fysik

"den här är en annan, en Airfix"

starhawk
2008-11-23, 14:19
#8

Tack Buran jag hade gömt det mesta av det där

Värd för Knivtillverkning  & Slöjd iFokus

Azgaron
2008-11-23, 18:16
#9

Intressant lektion Buran!

Azgaron

Håkan, medarbetare på Modellbygge iFokus!

 

Upp till toppen