Allmänt

Verktygslådan special: en riktjigg till bandsågen

2018-04-01 13:53 #0 av: Banjoman

För att inte helt dränka den vanliga verktygstråden i inlägg om en enda sak lägger jag upp en separat tråd här för mitt senaste tillskott i verktygslådan, nämligen en hemmabyggd riktjigg till den bandsåg jag köpte i vintras.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 14:16 #1 av: Banjoman

Som framgått i andra trådar har jag ambitionen att från grövre virke kunna producera egna lister och annat modellvirke.

Detta kommer vara en process med många steg, där ett av de första är att på ett ojämnt format stycke trä åstadkomma två släta referensytor i rät vinkel mot varandra. Ägnar man några timmar åt Youtube-tittande finner man åtskilliga exempel på hur sådant kan åstadkommas. Själv valde jag att satsa på en riktjigg med styrning i geringsspåret.

På tal om geringsspåret är detta min enda allvarliga invändning mot just en här sågen: den har nämligen ett 16,129 mm brett sådant spår med en variation i bredden på maximalt 0,0762 mm.

Ett mycket vanligt förekommande standardmått på dylika spår är 3/4"≈19,05 mm, och det finns fantastiskt fina geringsanslag som passar i dylika spår, liksom 3/4" är ett standardmått på metallskenor i största allmänhet, i alla fall i länder som inte är enkom metriska. Givet att spåret i min såg är tillverkat med anständig precision (en avvikelse på 0,0762 mm får betraktas som anständig på en Kina-byggd såg som kostar under 3 000 kronor) förstår jag inte varför i fridens namn de inte gjorde det 3/4" brett med en gång. Det hade inte kostat dem ett öre mer men gjort sågen betydligt bättre. NördArg

Nå. Vare därmed som det vill. Som nämndes härförleden har jag lyckats få tag i en 16 mm bred och 620 mm lång stålskena som passar perfekt i geringsspåret ... Pustar

Denna tog jag nu fram, och så mätte jag ut ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 14:17 #2 av: Banjoman

... punsade för ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 14:18 #3 av: Banjoman

... samt borrade fem stycken 2 mm hål i skenan.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 14:19 #4 av: Banjoman

Jag tog sedan fram en bit 9 mm tjock plywood jag hade stående se'n ett gammalt projekt, satte upp styrskenan till sticksågen ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 14:22 #5 av: Banjoman

... och kapade till en lagom bit att kombinera med en av de bägge stavlimmade furuplankor jag nyligen köpt.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 14:23 #6 av: Banjoman

Plywoodskivan skruvades fast i furuplankan på sex punkter för att fixera dem stadigt i relation till varandra ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 14:24 #7 av: Banjoman

... varefter stålskenans placering mättes in, och hålen genom den senare fördes över till träet med en pryl ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 14:25 #8 av: Banjoman

... följt av att borra upp hålen i skenan till 4 mm ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 14:26 #9 av: Banjoman

... samt att försänka dem.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 14:27 #10 av: Banjoman

Styrhål borrades sedan genom de bägge träskivorna med ledning av de prylmarkerade punkterna, varefter hålen på ena sidan försänktes med ett grövre borr ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 14:28 #11 av: Banjoman

... så att skenan kunde bultas på plats utan att infästningarna sticker upp på någondera sidan.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 14:29 #12 av: Banjoman

I och med detta var den grundläggande slädkonstruktionen klar ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 14:30 #13 av: Banjoman

... som, med skenan på plats i geringsspåret, kan skjutas fram och åter perfekt parallellt med sågklingan.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 17:07 #14 av: Banjoman

Nästa steg var att såga raka snitt +/- 5 cm in från varje kant, 35 cm från ena hållet och 25 cm från det andra ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 17:09 #15 av: Banjoman

... skruva isär plywood och furuplanka, och i den förra borra hål, 25 mm i diameter, i änden av de fyra sågsnitten ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 17:11 #16 av: Banjoman

... och sedan såga ut urtag ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 17:11 #17 av: Banjoman

... i linje med de borrade hålen, dvs. 25 mm breda.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 17:13 #18 av: Banjoman

På samma sätt försågs furuplankan med urtag, men denna gång bara 12 mm breda.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 17:16 #19 av: Banjoman

Därpå skruvades delarna på nytt samman, och sattes därtill i ett antal ytterligare skruv för att hålla samman plywood och furuplanka.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 17:17 #20 av: Banjoman

Då jag hade sluntit med borrmaskinen på ett ställe fick jag dessutom ur ett stycke fyrkantstav ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 17:18 #21 av: Banjoman

... svarva till en plugg ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 17:18 #22 av: Banjoman

... som epoxylimmades på plats.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 17:21 #23 av: Banjoman

I och med detta var själva bottensläden i princip klar, och var det dags att ta itu med fästanordningar.

Den första sådana var nog så enkel: en 45 mm bred list med 10 mm hål borrade med 50 mm mellanrum, med vars hjälp plattare arbetsstycken kan spännas fast så att en referenskant kan sågas, till exempel som här på en bit ojämnt formad plywood.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 17:25 #24 av: Banjoman

Vitsen med att ha gjort bottensläden i två bitar – en i plywood och en i furu – är förstås att det var ett enkelt sätt att åstadkomma de olika breda urtag som behövs för att få mothåll för spännskruvar i form av M10-bultar med brickor och vingmuttrar.

En snyggare tillverkningsteknik hade förstås varit att fräsa ur sådana spår ur ett stycke trä, men då jag (ännu) inte äger någon fräs valde jag den här beskrivna konstruktionsmetoden ... Cool

Hur som helst: nästa steg var att såga till två glidplattor i 9 mm plywood, och sedan bora 10 mm hål genom dem, så at de kan spännas fast i önskat läge i de fyra urtagen.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 17:27 #25 av: Banjoman

Ytterligare två bitar plywood, den här gången 20 mm tjock, sågades sedan till måtten 191x80 mm, varpå ett punktmönster plottades ut på papper ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 17:28 #26 av: Banjoman

... som tejpades upp på plywoodbitarna ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 17:28 #27 av: Banjoman

... så att mönstret kunde överföras med hjälp av en pryl ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 17:29 #28 av: Banjoman

... och tjäna som ledning till att borra igenom plywoodbitarna och sedan försänka hålen ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 17:30 #29 av: Banjoman

... genom vilka drogs motsvarande antal träskruv ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 17:31 #30 av: Banjoman

... på vilket sätt skapades tvenne dubbförsedda spännbackar.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 17:32 #31 av: Banjoman

Dessa gavs sedan bakstycken av 9 mm plywood som limmades på plats ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 17:33 #32 av: Banjoman

... och fästes sedan med skruv, bult och vinkeljärn i de bägge glidplattorna, samt försågs med handtag.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 17:35 #33 av: Banjoman

Det återstår alltjämt några mindre detaljer att fixa ännu, men i övrigt var nu riktjiggen färdig att testas på ett vedträ av ek, vilket spändes fast mellan dubbackarna ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 17:37 #34 av: Banjoman

... och sågades (långsamt; ek är hårt!) några gånger i olika ledder ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 17:37 #35 av: Banjoman

... till dess två referensytor hade åstadkommits i perfekt rät vinkel mot varandra! Cool

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 17:38 #36 av: Banjoman

Ur detta stycke sågades sedan en skiva med parallellanslaget till stöd ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2018-04-01 17:40 #37 av: Banjoman

... vars sågsnittsytor hyfsades till i rikthyveln, varpå till sist en testlist kapades på bordssågen!

Vissa handhavanden kommer kräva mer övning ännu, men det är ändå tydligt nog att jag är en god bit på väg mot målet att själv kunna kapa modellvirke! PustarCoolNörd

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.