2014-02-17 12:21 #0 av: ElLobo

När det är för ruggigt att hänga ute på Landskrona flygplats hyr modellflygarna istället idrottshallen.

Länk: Flyg i idrottshallen är modellen på vintern