2013-05-15 15:09 #0 av: ElLobo

Röken är tät och stickande. Karl i rosthuset hostar. Svaveloset river i lungorna.

LänkNär röken låg tät över Åtvid