Etiketterfartygartikel
Läst 3687 ggr
ElLobo
2017-01-31, 18:58

Bygglogg: Moonbeam -- del 21

Banjoman bygger vidare på sitt fartyg.

Länkar till tidigare tråddelar:

Banjoman
2017-02-01, 19:33
#1

Del 20, #51 Riggen på det här bygget är ju relativt omplicerad, men kul är det absolut att ha nått dithän! 🙂

Efter bommen var det hur som helst dags för gaffeln, så efter att ha svarvat till själva rundhultet, ånyo med hjälp av hustruns stödjande hand, var det läge att spänna upp gaffelklon och borra ett 2 mm hål rakt igenom densamma.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-01, 19:34
#2

Enligt ritningen skall nämligen på detta ställe sitta en ditlimmad ögla av mässingsrundstång, men för att få ett starkare förband valde jag att i stället använda en ögonbult och ett schackel.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-01, 19:38
#3

Bomhalsbeslaget är ju uttryckligen just detta, dvs. ett beslag och skulle så varit även i verkliga livet; gaffeln, däremot, torde på riktigt ha varit tillverkad av trä och skålad till rundhultet. Då jag dessutom och vi vilket fall som helst skall måla gaffeländen vit vill jag göra övergången från trä till vitmetall så skarvlös som möjligt, så i stället för att fixera klon med hjälp av epoxy satte jag fast den i tången med hjälp av Milliput …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-01, 19:39
#4

.. som, serdan den härdat, i svarven geschwindt lät sig slipas helt jämn med såväl trä som vitmetall.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-01, 19:40
#5

Därefter sattes det hela upp i maskinskruvstycket på nytt, med klon i 90 grader mot horisontalplanet …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-01, 19:41
#6

… så att hål kunde borras genom såväl klo som tånge …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-01, 19:42
#7

… i vilka två M2-bultar sedan epoxylimmades och drogs åt för att fullt ut säkra förbandet.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-01, 19:44
#8

Ytterligare två hål borrades sedan i rundhultets ovansida där så smånigom ett block och en skruvögla skall sättas på plats.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-01, 19:49
#9

Ånyo enligt ritningen skulle bom och gaffel varit precis lika långa som de motsvarande liken på storseglet, men då jag tror att det kommer bli snyggare så har jag valt att göra dem bägge 10 mm längre, så att nockarna kommer sticka ut en aning utanför seglet.

Strax innanför respektive nock – 3 mm på ritningen och alltså 13 mm på mina rundhult – skall det också finnas ett tvärgående hål i vilket de tåg skal fästas med vilka seglet görs fast i rundhulten.

Detta kommer förstås kräva stoppknutar i tågändan, och för att göra dessa osynliga valde jag att kapa till två bitar, 3 mm långa, av 2 mm kopparrör med 1,1 mm innerdiamater …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-01, 19:52
#10

… och sedan tvärs igenom varje nock (cirka 8,5 mm i diameter) borra ett 1,1 mm hål, som sedan från ena sidan vidgades till 2 mm ner till et djup av cirka 5,5 mm.

I detta hål sköt jag sedan in de små bitarna kopparrör, och fick därigenom stabila bussningar mot vilka stoppknutarna kommer kunna vila både säkert och dolt.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-01, 19:55
#11

Dagens sista jobb var sedan en första strykning av de bägge rundhulten med samma ekbets som den jag redan använt på mast och bogspröt, varpå de hängdes till tork.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Kjell_R
2017-02-02, 19:18
#12

Hon blir snygg

Banjoman
2017-02-06, 21:07
#13

#12 Tusen tack skall du ha! 🙂

Vi har varit bortresta över helgen, så väldigt mycket har  det inte blivit byggt, men jag har i alla fall hunnit få maskerat av bommen och gaffeln …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-06, 21:10
#14

… samt målat ändarna vita, tillsammans med halsvridet och de bägge öglorna till bommens undersida.

När detta torkat skall ett lagom antal skikt med klarlack blåsas på; dessutom hade de omålade bitarna som synes beståtts med ytterligare ett skikt ekbets innan färgen kom på.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-11, 17:49
#15

Sedan allt torkat som det skulle var det dags att blåsa på klarlack, först i ena änden av bom och gaffel …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-11, 17:50
#16

… och därefter i den andra, med sammanlagt sex skikt på vardera hållet.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-11, 17:51
#17

Medan lacken sedan torkade satte jag bomhalsvridet på plats, lagrat med nylonbrickor, och säkrat underifrån med ett par väl åtdragna muttrar …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-11, 17:52
#18

… som sedan ytterligare lite lätt låstes i läge med hjälp av en skvätt vit färg.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-11, 17:53
#19

Därefter var det dags att sätta bommen på plats i bomhalsen …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-11, 17:54
#20

… och tillfälligt fästa in de bägge fallen till bommen med hälp av lite maskeringstejp; här t.ex. klofallet …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-11, 17:57
#21

… varefter gaffeln kunde hissas i (ungefärligt) läge! 🥳

Som synes saknas bomupphal – tanken tör vara att seglet utgör ett tillräckligt sådant, och eftersom detta är en modellbåt, där seglen inte behöver kunna hissas ner och beslås behövs heller inget bomupphal för att när gaffeln är nerhissad hålla bommen i rätt läge … 😎

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-11, 18:02
#22

Det börjar också så smått vara dags att titta närmare på den stående riggen, och ett tidigt beslut från min sida var att byta ut de medföljande blocken i vitmetall (om enligt instruktionerna skall göra tjänst som jungfrur) mot snyggare sådana i buxbom från Eskader. 🤓

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-11, 18:04
#23

Jag hart också gjort i ordning schackel och kaus för infästning i röstjärnen; som vanligt behövde jag såga igenom kausändarna för att kunna bända upp dem såpass att det gick att få schackelbenens ögon igenom dem.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-11, 18:05
#24

Dagens näst sista id var att tillverka en liten jigg i vilken block och kaus kommer kunna sättas upp för att stroppas samman …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-11, 18:07
#25

… medan det allra sista jag tog mig före i dag var att stryka buxbomsblocken med ekbets.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Skalski
2017-02-11, 20:03
#26

Stiliga lösningar som vanligt när det gäller dig 👍👋… riktigt snyggt målningsarbete 😍

Inget är omöjligt, bara mer eller mindre svårt!
petzon
2017-02-11, 21:42
#27

Vi vanliga dödliga kan inte annat än imponeras av ditt hantverk, uppfinningsrikedom och byggtakt. Alla tummar i vädret

Banjoman
2017-02-16, 20:37
#28

#26 & #27 Tusen tack skall ni ha! 🙂

Det har dröjt lite med tråduppdatering här på sistone – det har varit mycket med både det ena och det andra, så jag har prioriterat byggande framför skrivande … 🤓

I alla fall: efter två omgångar ekbets gavs blocken också en redig dos klarlack (jösses amalia vad ändträet sörplade i sig! 😮) …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-16, 20:40
#29

… så medan de var på torken passade jag på att rätta till ett litet misstag som den uppmärksamme säkert redan noterat i #24, nämligen att jag när jag satte upp stroppningsjiggen tänkte fel och vände blocket bak och fram.

I det här skedet var detta förstås ingen stor sak: det  var bara att kolla hur stor differensen var i avståndet mellan block och kaus …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-16, 20:41
#30

… och sedan borra två nya hål för mässingstrådsstiften.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-16, 20:48
#31

Sedan blocken torkat helt satte jag upp ett (rättvänt, dvs. med rumpan i vädret) i jiggen tillsammans med schackel och kaus, samt kapade en längd av det tågvirke (vävd lina i något konstmaterial; jag vet inte exakt vad, eftersom det följde med byggsatsen och den informationen saknas) jag tänker använda även till vanten.

En bukt lades så kring kausen, och syddes samman med björntråd …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-16, 20:49
#32

… varpå den överskjutande änden kapades, och andra änden lades i en motsvarande bukt kring blocket, och ånyo syddes samman.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-16, 20:56
#33

Ensemblen togs sedan loss ur jiggen och spändes upp i lövsågsbågen, varpå hela skarven kläddes med lindad björntråd. Slutligen säkrades det hela med en försvarlig dos tunn-CA.

En sådan här fuskstroppning blir förstås inte lika stark som en äkta, men hur jag än försöker (och jag har försökt) har det ännu inte lyckats mig att tillverka riktiga stroppningsringar av tågvirke. Det hade hur som helst inte varit möjligt med den här linan, som ju är vävd, men även med det slagna tågvirka jag har i lådorna har jag gått bet. I teorien är det nog så enkelt att åstadkomma: man slår upp kardelerna i en lagom längd tågvirke, och tar sedan en enda, som slås tillbaka med sig själv, runt runt i cirkel till dess den slagits lika många varv som det ursprungliga tåget har kardeler. Men det lyckas mig inte. 😡

Nå: jag kommer fortsätta öva. Till dess övning givit färdighet får jag nöja mig med att fuska. 😇

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-16, 20:57
#34

Processen upprepades sedan ytterligare tre gånger, till dess samtliga fyra nedre vanttackelblock var klara och kunde schacklas på plats i röstjärnen.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-16, 22:15
#35

Nästa jobb var att sätta upp vanten, i vilket syfte jag började med att kapa en 300 mm längd 1,5 mm mässingsstång i fyra ungefär lika långa bitar, samt tillfälligt fästa dem i varandra, varefter de sattes upp i skruvstycket …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-16, 22:16
#36

… och gavs en 90-gradersböj i vardera änden, tillmätt således att den fria längden mellan böjarna hamnade kring +/- 55 mm.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-16, 22:19
#37

Därefter kapade jag två längder tågvirke, en till babords- och en till styrbordsvanten. babordsvanten sattes upp mera tillfälligt, knutna till blocken i röstjärnen, för att ge ett mått av mothåll till permanentmonteringen av styrbordsvanten …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-16, 22:20
#38

… vilka fördes runt masten och hakades över spännringskroken på babordssidan av salningen.

De bägge ändarna syddes sedan samman med björntråd …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-16, 22:22
#39

… varpå de fria ändarna sattes hjälpligt i sträck med hjälp av en tandpetare i spridarstaget …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-16, 22:23
#40

… och det  hela gavs ytterligare några stygn genom tågen och sedan kläddes.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-16, 22:25
#41

De fria vantändarna slogs sedan löst kring de övre vanttackelblocken, vilka hölls i rätt läge med hjälp av de fyra mässingsstångdistanser jag just hade bockat till …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-16, 22:26
#42

… varefter vanten stroppades kring blocken på numera välkänt björntrådsmanér.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-16, 22:27
#43

Därefter plockades distanserna bort, och ersattes av tackeltåg gjort av samma tågvirke som jag tidigare använt till skoten.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-16, 22:28
#44

Processen skall förstås upprepas på babordssidan, varefter kommer följa för- och klyvarstagen, och förstås toppmastvanten, men det blir under kommande byggpass, det.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
bommen99
2017-02-18, 11:03
#45

Jag har varit utan nätet sedan i torsdag em. Visst saknar man svenska dagstidningar, men kanske mest iFokus och i synnerhet att kolla i Moonbeam´s senaste. Inte bara att det blir avancerat, blir tusan så snyggt åxå 👍

Banjoman
2017-02-19, 22:39
#46

#45 Tusen tack skall du ha! 🙂

Arbetet med den stående riggen fortsätter: nu är bägge vantbukterna kring spännringen säkrade …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-19, 22:40
#47

… och samtliga fyra vanttackel uppsatta.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-19, 22:41
#48

Jag har också satt kauser i övre ändarna på toppmastvanten …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-19, 22:42
#49

… samt i nedre ändarna på fock- och klyvarstagen …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-19, 22:43
#50

… fåt  satt upp toppmastvanten i sina respektive schackel …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
Banjoman
2017-02-19, 22:43
#51

… samt riggat de bägge stagen.

För att slippa stå på stege när jag skulle jobba uppe i masttoppen valde jag den enklare (och stadigare) lösningen att helt enkelt lyfta ner båten på golvet; masten är som synes ganska hög … 🤪

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
[
2017-02-19, 23:13
#52

Jag är ju ingen båtbyggare, men jag måste ändå säga att jag blir verkligen imponerad av detta hantverk. Önskar jag hade denna byggförmågan. Mycket snyggt och väldetaljerat.

petzon
2017-02-20, 07:59
#53

Så vackert att jag blir tårögd

Banjoman
2017-02-20, 08:25
#54

#52 & #53 Tusen varma tack skall ni ha för era vänliga ord! 🙂

"Oh bury me thar! With my battered git-tar! A-screamin' my heart out fer yew!"
ElLobo
2017-02-20, 18:47
#55

Fortsättning i del 22.

Inlägget är låst för nya kommentarer
Upp till toppen