Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Fartyg

Bygglogg: Moonbeam -- del 20

2017-01-15 14:12 #0 av: ElLobo

Bygget går vidare.Banjoman bygger vidare på sitt fartyg.

Länkar till tidigare tråddelar:

Anmäl
2017-01-15 20:47 #1 av: Banjoman

Del 3, #52 & #53 Tusen varma tack skall ni ha! Glad

I dag lade jag så, som aviserat, skrovet på sidan, och gjorde vid den del av målningen på babords låring som lämnade lite övrigt att önska, såtillvida som att jag när jag sist blåste på reparationsfärg där hade maskerat för snävt, så att det bildats små åsar i färgen längs med vissa av tejpkanterna.

Den här gången lade jag maskeringen jäms med dekorlinjen respektive vattenlinjen i över- respektive underkant ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-15 20:48 #2 av: Banjoman

... samt såg i övriga ledder till att inte blåsa på färg ända intill tejpkanterna.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-15 20:49 #3 av: Banjoman

Även om målningen av babords låring inte riktigt håller för inspektion med förstoringsglas och vita handskar så har det nu i alla fall blivit såpass i sin ordning att det får duga. Cool

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-16 18:16 #4 av: Banjoman

Efter ytterligare några smärre bättringsarbeten på skrovfärgen var det dags att komma till skott med att klarlacka däcket!

Efter att ha gått över det hela med 0-, 00- samt 000-gradig stålull (och sedan noga avlägsnat allt stålullsdamm) ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-16 18:18 #5 av: Banjoman

... fick jag blåst på de fyra första skikten klarlack.

Precis hur mångs skikt som kommer behövas är sårt att säga, men gissningsvis någonstans mellan tio och femton; det får helt enkelt ta den tid det tar! Cool

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-16 18:19 #6 av: Banjoman

Tilläggas kan att jag, innan lackblåsandet tog sin början, fick limmat dit de tre skotgenomföringsringarna, så att dessas limfogar kom att ligga mot träet snarare än mot ett klarlacksskikt.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-20 19:03 #7 av: Banjoman

Under veckans lopp har jag gradvis blåst på någonstans i storleksordningen 15 skikt klarlack på däcket, med i huvudsak godkänt resultat. Ingenting man skulle vinna (eller ens får poäng för) i någon tävling, men det har i alla fall givit en yta som kommer tåla vatten, och som på det hela taget ser trevlig ut.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-20 19:06 #8 av: Banjoman

"På det hela taget" omfattade dock inte en del av fördäcket, där jag de senaste dagarna brottats med gardiner och andra mistor i några av skikten; jag slipade därför ner lacken något med stålull samt 600 och 2500-kornigt papper ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-20 19:08 #9 av: Banjoman

... och lade på ytterligare tre skikt med 75-procentig klarlack i vilken jag också haft några droppar retarder.

Som redan sagts: slutresultatet kommer inte vinna några priser, men så skall jag ju inte tävla heller, och det ser i alla fall tillräckligt bra ut nu för att jag själv skall vara nöjd.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-20 19:11 #10 av: Banjoman

Medan respektive klarlacksskikt torkade passade jag på att tillverka fötter till ventilatorerna genom att CA-limma 7 mm långa bitar 3 mm mässingsrör i 4 mm länga bitar 4 mm rör ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-20 19:12 #11 av: Banjoman

... och sedan epoxylimma resultatet i ventilatorerna.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-20 19:13 #12 av: Banjoman

Jag tillverkade också ett bättre mothåll till förstagsfästet, genom att borra ett 2,2 mm hål genom kanten av en liten bit mässingsplåt, och sedan löda dit en M2-mutter över hålet.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-20 19:15 #13 av: Banjoman

På så vis blev det både lättare att hantera mutterns, och kommer plåtbiten att fungera som både mothåll då skruven dras i och bricka när den är helt idragen (vilket på bilden ännu inte är fallet) ... Cool

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-20 19:17 #14 av: Banjoman

Med däcket färdiglackat kunde jag också plocka upp skoten ur innanmätet, och dra dem genom genomföringsringarna; de skall så småningom kortas till rätt längd, men innan allt annat är klart låter jag dem vara en bra bit för långa.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-22 18:28 #15 av: Banjoman

Efter att ha pluggat igen ventilatorerna undertill med lite Milliput ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-22 18:29 #16 av: Banjoman

... var det dags att börja måla vitmetalldetaljerna till däcket; de flesta helt enkelt i vitt ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-22 18:30 #17 av: Banjoman

... med undantag för koffernaglarna, som efter ett skikt vit grundfärg målats ljusbruna som förberedelse för kommande träimitarbete ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-22 18:31 #18 av: Banjoman

... samt insidorna av ventilatorkåporna som förstås målats röda!

Alltsammans utom koffernaglarna har sedan fått ett skikt klarlack, och skall nu få torka till i morgon eller så.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-22 20:15 #19 av: mike gbg

Kan nästan tro att du byggt i skala 1:1 intressant att läsa dina inlägg och se dina lösningar .Tummen upp

Anmäl
2017-01-22 21:31 #20 av: petzon

Übersnyggt som vanligtTummen upp

Anmäl
2017-01-23 18:33 #21 av: Banjoman

#19 & #20 Tusen tack skall ni ha! Glad

I dag kom så oljefärgerna fram ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-23 18:34 #22 av: Banjoman

... för ådringsmålning av koffernaglarna; som vanligt skall resultatet få torka i en vecka innan jag försöker mig på att hantera dem ... Cool

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-23 18:35 #23 av: Banjoman

Dessutom har jag fått limmat dit resterande däcksdetaljer, liksom kickräckesbiten i aktern.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-25 22:17 #24 av: Banjoman

I går och i dag har jag fortsatt limma dit kickräcken ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-25 22:18 #25 av: Banjoman

... en bit i taget ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-25 22:21 #26 av: Banjoman

... och kunde dessemellan konstatera att olejfärgerna från i måndags redan var toor nog att hanteras! Partajar

Som synes har jag lämnat en cirka 1,5 mm bred rand omålad, och sedan med en brotsch också tagit bort färgen på insidan av hålen i nagelbänkarna ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-25 22:22 #27 av: Banjoman

... så att limfogen (som vanligt 24-timmarsepoxy) kommer direkt mellan två metallrena ytor, och inte mellan två färgskikt. Nörd

När limmet har härdat fullt ut i morgon skall jag blåsa på lite klarlack också på koffernaglarna, varefter de kommer kunna skruvas och limmas på plats där de nu bara är torrpassade ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-25 22:23 #28 av: Banjoman

... varvid jag kommer vara klar även med däcksdetaljeringen! Glad

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-29 21:47 #29 av: Banjoman

Sedan klarlacken torkat ordentligt var det dags att epoxylimma samt skruva fast nagelbänkarna ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-29 21:48 #30 av: Banjoman

... och sedan, när epoxyn i sin tur härdat, fylla igen hålen kring skruvskallarna med Milliput.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-29 21:53 #31 av: Banjoman

Medan diverse färger, lim och spackel torkat de senaste dagarna har jag också börjat ta itu med storbommen och -gaffeln.

Om man följer instruktionerna skall såväl bom som gaffel tillverkas av rak 10 mm rundstav. Det tycker jag skulle se tråkigt och klumpigt ut! Nörd

Det behövs inte mycket, men den här sortens rundhult ser mycket både smäckrare och läckrare ut om de görs lätt avsmalnande mot ytterändan. Sagt och gjort: bomämnet sattes upp i svarven! För att hindra den utskjutande ändan från att slå urskillningslöst tog jag hjälp av hustrun, som med tjocka handskar på händerna utgjorde extra stöd ... Cool

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-29 21:55 #32 av: Banjoman

Bortsett från de sista 25 mm är avsmalningen högst begränsad, men utöver vitsen med att ge bommen en snyggare ytterända tjänade omgången i svarven också till att putsa hela ämnet slätt med hjälp av 100-, 320- och 600-korningt sandpapper.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-29 21:56 #33 av: Banjoman

De yttersta två millimetrarna hade jag lämnat obearbetade, och såagde sedan helt sonika bort dem; på det viset slipper jag försöka fylla igen pinolhålet! Nörd

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-29 21:59 #34 av: Banjoman

Jag har också putsat till vitmetalldelarna till gaffelklykan och bomhalsen, samt plockat fram de skruv och mutter-beslag som kommer behövas.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-29 22:02 #35 av: Banjoman

Apropå vitmetall är jag som vanligt tveksam till dess användbarhet som slityta, och borrade därför i stigande grader upp 4 mm hål där bomhalsgångjärnet skall sitta ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-29 22:03 #36 av: Banjoman

... och satte i bussningar i form av 4 mm mässingsrör.

Det som går tvärs igenom ena beslaget skall förstås, när epoxyn härdat, sågas av i mitten, liksom det hela skall putsas och trimmas ytterligare något ... Cool

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-29 22:13 #37 av: Banjoman

Inneränden av bommen behöver trimmas för att passa i beslaget, så jag spände upp den (med maskeringstejp som skydd mot märken från spännbackarna) i det stora maskinskruvstycket och markerade en centrumlinje med 1 mm washitejp, samt kalkerade formen på gapet i bombeslaget till en bit maskeringstejp ... 

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-29 22:14 #38 av: Banjoman

... och grovsågade det hela i bandsågen ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-29 22:15 #39 av: Banjoman

... till en god grundform, i princip helt parallell med vertikalplanet på bägge sidorna.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-29 22:17 #40 av: Banjoman

Innan jag tog loss bommen ur skruvstycket passade jag också på att borra håll för de bägge mässingsstångsöglor som skall sitta på bommens undersida, den ena som fästpunkt för storskotet, den andra till vangen.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-29 22:19 #41 av: Banjoman

Efter forstatt putsande och trimmande passade beslaget hyfsat väl på bomändan; ytterligare något skall noh slipas bort, men i stort sett duger det så här ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-29 22:20 #42 av: Banjoman

... liksom är fallet med nagelbänkarna, där Milliputspacklingen nu målats och klarlackats, och det byggmomentet således kan anses vara färdigt.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-30 19:18 #43 av: Banjoman

Med epoxyfogarna ordentligt härdade var det så dags att såga bort mittstycket på bussningen i bomhalsvridet ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-30 19:21 #44 av: Banjoman

... och slipa till god passning ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-30 19:22 #45 av: Banjoman

... mot bomändesbeslaget.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-30 19:23 #46 av: Banjoman

Efter att ytterligare något ha slipat och trimmat den intagna bomändan var det så dags att borra hål rakt igenom såväl beslag som bom ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-30 19:24 #47 av: Banjoman

... och så epoxylimma samt bulta samman det hela.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-30 19:24 #48 av: Banjoman

Innan jag satte limfogen hade jag dock förstås torrpassat det hela, och funnit det gott nog för permanentmontering.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-30 23:59 #49 av: Puttejonsson

Jösses vilken talang du besitter, från minsta lilla gängad bult till, ja jag vet inte hälften vad alla detaljer heter. Men snyggt som f-n blir det 👍👍👍

Anmäl
2017-01-31 09:43 #50 av: Banjoman

#49 Tusen tack skall du ha -- jag rodnar inför slikt beröm, och ber att få påminna om att även om jag pimpar och förbättrar det ena och det andra så är det ändå en byggsats jag är i färd med att sätta samman ... Men värmer gör det verkligen att höra att resultatet gillas! Glad

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2017-01-31 12:58 #51 av: julle doris

Riggningen är det som jag tycker är roligast,snyggt jobbat

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.