Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Fartyg

Bygglogg: Moonbeam -- del 5

2016-06-03 08:40 #0 av: ElLobo

Bygget går vidare.Banjoman bygger vidare på sitt fartyg.

Länkar till tidigare tråddelar:

Anmäl
2016-06-04 22:45 #1 av: Banjoman

Efter jobbet i går började jag ta upp de öppningar som skall finnas i däcket ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-04 22:46 #2 av: Banjoman

... och konstaterade, efter fullbordat värv och ty efterföljande torrpassning ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-04 22:53 #3 av: Banjoman

... att jag lyckats begå ytterligare ett misstag i ett tidigare skede, nämligen när jag mätte in och limmade dit däcksbalkarna! Förskräckt

Det faktum att jag då ännu inte hade tagit upp öppningarna i däcket innebar också att jag aldrig jämförde däcksbalkarnas placering med luckkanterna, och därmed också missade att den aktersta luckan (där sittbrunn och kajutkapp skall sitta) skall ha de bägge omgivande däcksbalkarna som för- respektive akterkant. Looser

Visserligen var avståndet mellan de bägge balkarna perfekt – de passade precis kring den upptagna öppningen i däcket – men de hade hamnat ganska exakt 6 mm för lång akterut, vilket innebär att däcksämnet antingen, som framgår av bilden, kommer att skjuta ut över aktern (och vara i motsvarande grad för kort i fören), eller att jag måste hitta en lösning som tillåter mig att flytta fram däcket de 6 mm i fråga till rätt läge. Funderar

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-04 22:59 #4 av: Banjoman

Något visare av nyss uppdagat  misstag valde jag att först, för all säkerhets skull, kolla hur de bägge långsidorna på sittbrunnskomplexet passar i öppningen, och sågade därför ut dem ur plywoodarket. För att få dem exakt likadana med bandsågen skar jag först i sär dem med skalpell längs deras gemensamma mittlinje, och tejpade sedan samman och sågade ut dem ihop.

Detta hade den ytterligare fördelen att jag, när så behövdes, kunde använda strecken på den sida som tillät den mest utskjutande delen att vändas utåt där den kunde gå fri ... Får idé

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-04 23:03 #5 av: Banjoman

Den påföljande torrpassningen utföll till belåtenhet: de bägge sittbrunns/kajutsidorna passade perfekt i öppningen!

Jag passade dessutom på att göra en första koll av hur högt roderservoarmen kommer i förhållande till sittbrunnen, och konstaterade därvidlag att jag kommer behöva vara mycket uppmärksam på detta när jag sätter samman sittbrunnen, så att dess durk inte kommer i vägen för servot ... Nörd

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-04 23:06 #6 av: Skalski

AJ! Förskräckt... Detta bevisar dock ändå att även solen har sina fläckar Skämtar

Eftersom balkarna ändå är helt parallella skulle nog jag byggt på den aktre och sågat av den främre något bredare än öppningen... limmat på ett par distanser på 6 mm och sedermera limmat tillbaka densamma. Om du fattar vad jag menar Funderar Galen

Anmäl
2016-06-04 23:20 #7 av: Banjoman

Redan en kort stunds funderande ledde till slutsatsen att plan (a), dvs. att skjuta hela däcket akteröver och sedan trimma bort överskottet i aktern, inte vore någon lysande idé. Det skulle nämligen innebära att masten komme att sitta 6 mm, för långt akterut, vilket skulle ge åtminstone risken att balansen mellan segel och skrov påverkades negativt.

Nu är det förvisso så (vilket somliga säkert redan gissat med ledning av den laddning päronträ jag köpte härförleden) att jag planerar att bara använda det förtryckta plywooddäcket som underlag för ett ytterligare, lösplankat däck, så det vore givetvis möjligt att ta upp hålet för masten 6 mm längre fram än vad som anges av det tryckta; denna plan (b) skulle dock ställa till ett följdproblem, nämligen att genomföringen av fockskotet skulle komma opraktiskt (och oestetiskt) nära nästa lucköppning föröver. Även plan (b) ratades sålunda.

En möjlig plan (c) vore att helt enkelt såga däcket mitt itu nånstans midskepps, och lägga in en 6 mm skarvbit – de övriga luckorna är nämligen inte beroende av däcksbalkarna, utan har separata karmstycken att montera efter det att däcket sitter på plats, så det borde vara tekniskt möjligt ... Funderar

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-04 23:25 #8 av: Banjoman

#6 Säll är den som har till rättesnöre, att alltid tänka efter före!

Jag återkommer alldeles strax till fortsättningen på ovanförmälda felhanteringsprocess, men passar först på att nämna att jag omväxlande med mina däckbekymmer även bröjade titta på det där med r/c-layouten, och därvidlag bestämde mig för att skapa en batteriplattform strax förom roderservot; visserligen är en 6V NiMh-ack inte särkilt tung, men det är ändå önskvärt att den ligger på båtens mittlinje, och inte riskerar att komma i vägen för skotslingan.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-04 23:27 #9 av: Banjoman

Det är dessutom nog så viktigt att tänka på att allting måste gå att komma åt genom de relativt begränsade öppningarna i däcket ... Nörd

På den här bilden ser man förresten tydligt att däcket, som jag här har lagt i sitt rätta läge visavi skrovet, ligger precis en däcksbalksbredd (= 6 mm) förom akterkanten på den här synliga däcksbalken.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-04 23:33 #10 av: Banjoman

En redig tur i oturen (nå, oskickligheten, om man skall vara noga Skäms) var att felet var just exakt en däcksbalksbredd!

Efter att ha funderat på planerna (a)–(c), och sedan sovit på saken, kom jag nämligen fram till just den plan (d) som Skalski nyss skissade i #6, dvs. att helt enkelt flytta fram mittdelen av däcksbalkarna de 6 mm som krävs för att däcket skall komma rätt! Får idé

På den aktre av de bägge balkarna var det förstås busenkelt: allt som behövdes var en lagom bit plywood från resterna av det CNC-frästa ark ur vilket däckbalken hämtats!

(Den uppmärksamme betraktaren noterar därtill att jag även har limmat dit de bägge längsbalkarna på vilka batteriet så småningom skall vila.)

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-04 23:40 #11 av: Banjoman

Den förliga balken, däremot. krävde en snäppet mer avancerad operation!

Jag började med att såga till en lagom lång skarvbit, samt två passbitar ur samma plywoodspillbitar som levererat virke till den första insatsen.

Dessa limmades samman, och fick 4 mm hål borrade igenom ytterändarna; motsvarande hål borrades sedan genom däcksbalken, varpå det hela limmades på plats med 24-timmarsepoxy, och säkrades med M4 skruv och mutter.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-04 23:40 #12 av: Banjoman

När limmet har genomhärdat i morgon kommer mittstycket av däcksbalken att kunna kapas av, och sedan limmas mot den nya skarvbiten.

Genom att jobbet görs i den här ordningen, dvs. skarva först och kapa sedan, är risken att saker antingen rör sig och/eller att skarvbiten skapar spänningar helt eliminerad.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-04 23:44 #13 av: Banjoman

I väntan på att epoxyn skall härda har jag under resten av eftermiddagen roat mig med att tillverka en skyddskåpa till vinschen.

Jag började med att skära till och limma samman ett överstycke och två sidogavlar ur 1,5 respektive 2 mm styren, förstärkt i vinkeln med lite styrenlist.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-04 23:48 #14 av: Banjoman

Det är förstås viktigt att en så*n här kåpa sitter hyfsat stadigt på plats, så att den under seglats inte riskerar att röra på sig och blockera något eller försätta slinga eller skot i beknip.

Samtidigt måste det vara möjligt och helst inte alltför svårt att sätta den på plats och ta loss den igen genom en relativt liten lucköppning.

Jag började därför med att fästa ett par korta bitar styren på kåpans längst ner i ena änden på kåpans utsida, och tillverkade sedan en träram med motsvarande hakar.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-04 23:49 #15 av: Banjoman

Kåpan förstärktes ytterligare något med styrenlist, och ovankanterna slipades mjukt runda, för att minska risken att något skall råka haka i dem när skoten släcks eller halas an.

I den förliga nederkanten av kåpan borrades därtill två hål ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-04 23:52 #16 av: Banjoman

... varefter motsvarande hål togs upp i träramarna, vilka sedan limmades på plats på bägge sidor om segelvinschen.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-04 23:53 #17 av: Banjoman

Genom att skjuta in styrentapparna under hakarna, och sedan föra en bit 2,5 mm mässingsrundstång genom de fyra hålen skapas en lättmanövrerad men samtidigt stabil fästanordning för kåpan ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-04 23:57 #18 av: Banjoman

... som fullständigt täcker och skyddar vinschtrumman!

Låsbulten säkras i sin tur genom att dess vinkelbit får falla ned i ett urtag i plywoodhållaren. Visserligen borde tyngdlagen vara tillräcklig garanti för att den inte skall kunna hoppa ur sitt spår coh lossna ens under seglats, men till yttermera säker- och visshet skall jag så småningom sätta dit en bit av något elastiskt som låsmekanism tvärs över spåröppningen ... NördCool

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-04 23:58 #19 av: Skalski

#12 Hmm... hamnar inte den främre balken 12mm framåt?Funderar

Eftersom du sågade ut en "ny" bit som är bredare än brunnen så behöver du ju inte några distanser utan kan limma fast denna direkt mot "stumparna" som blir kvar av originalbalken Funderar

Förresten.. glöm min kommentar... jag kom på hur du tänkte här! Smart!! Tummen upp

Anmäl
2016-06-05 00:06 #20 av: bommen99

Utan att missförstås, "glädjande" att se att ngn med dina kunskaper kan göra mindre fel och intressant hur du löser problemen galant, mycket tjusigt. Att andra erfarna byggare ibland gör missar stärker mig då jag gör fel (och det blir många..!)

//håkan

Anmäl
2016-06-05 00:08 #21 av: Banjoman

#19 Nix! Den långa skarvbiten ligger förvisso 12 mm längre fram, men den (förhoppningsvis under morgondagen) lossågade mittbiten från originalbalken skall limmas mot den långa mittbitens akterkant!

Genom att göra på detta viset löste jag nämligen flera (potentiella) problem.

Jag kunde således sätta skarvbiten på plats med full kraft och exakt inpassning utan att behöva såga av mittbiten först. Hade jag gjort det hade jag dels riskerat att något rörde sig, dels behövt vara mycket mjukare på hand när jag fäste dit skarvbiten eftersom jag annars kunnat råka dra snett, så att skarvbiten antingen försökte trycka ut eller dra samman skrovsidorna ytterligare nå'n liten bit, något som garanterat hade skapat otrevliga spänningar i konstruktionen.

Likaledes hade det varit svårare att limma skarvbiten direkt mot den befintliga balken i sin helhet utan att riskera att få lim även på den bit som sedan kulle behöva plockas bort – och 24-timmarsepoxy ger starka fogar!

Slutligen slapp jag på det här viset att återskapa däckskrummet på skarvbiten, som kunde göras rak; detta krum kommer sedan återställas genom att originalmittbiten limmas mot skarvbiten. Cool

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-05 09:50 #22 av: Banjoman

#20 Det är lugnt – jag förstår precis vad du menar Glad

Och jodå: alla gör vi misstag! Galen

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-05 16:48 #23 av: Banjoman

Dagens id bröjade jag med ett mindr3 jobb, nämligen att säkra de bägge batteribärarlisterna mot vinschplattans undersida med hjälp av ett par M2-bultar.

Visst: epoxyfogen lär vara mer än nog stark, men hängslen och livrem är ändå alltid strået vassare ... Nörd

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-05 16:50 #24 av: Banjoman

Sedan var det dags att plocka fram en rakknivssåg och (högst försiktigt!) såga igenom originalbalken ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-05 16:50 #25 av: Banjoman

... på tvenne väl valda ställen ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-05 16:52 #26 av: Banjoman

... och sedan limma den på plats i dess nya läge, 6 mm längre föröver! Pustar

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-05 16:53 #27 av: Banjoman

Och si! När jag nu lägger däcket så att öppningen passar precis kring balkarna ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-05 16:54 #28 av: Banjoman

... hamnar det också rätt i förhållande till skrovet! PustarSkrattar

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-05 16:57 #29 av: Banjoman

Som synes är däckspassningen inte helt perfekt vis-à-vis skrovformen, men det gör ingenting – glipan som bitvis uppstår kommer jag geschwindt kunna spackla igen.

Jag noterar dock att det, för det fall jag faktiskt hade velat använda det förtryckta däcket , hade kunnat leda till vissa problem. Hade så varit fallet hade jag dock varit mycket noggrannare med att kolla passformen innan jag sågade ut däcket, och set till att spara nog med material för en fullgod inpassning.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-06 21:03 #30 av: Banjoman

Dagens insats har varit mindre än vad som kunde åstadkommas under helgen, men ett snäpp framåt blev det i alla fall: jag fick nämligen satt in de bägge återstående tvärbalkarna. De skall tjäna som fästen för de skruvöglor genom vilka skoten kommer löpa när de kommer ner genom däcket, så jag började dagens övningar med en noggrann torrpassning samt test av skotloppen – den svarta linan är den som för ändamålet fick leka skot ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-06 21:05 #31 av: Banjoman

... varefter de bägge balkarna kunde fixeras på numer känt vis, såväl den till fockskotet ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-06 21:05 #32 av: Banjoman

... som den genom vilken storskotet kommer löpa.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-07 22:27 #33 av: Banjoman

Dagens id handlade mest om ett par småjobb kopplade till dels skothanteringen, dels r/c-installationen ...

Med gårdagens fogar genomvädrade kunde jag fortsätta testa skotbanorna med ett par i de fria ändarna nedtyngda linor för att representera fock- och storskoten.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-07 22:38 #34 av: Banjoman

Jag hade nämligen konstaterat att storskotets bana, om jag följde instruktionerna helt, skulle komma att ligga tvärs över vinschkåpan, vilket inte är idealiskt, och ville därför testa hur det skulle fungera att låta skotet passera genom ytterligare en punkt på babordssidan av vinschen.

För att få en tillfällig ögla för skotet att löpa igenom tejpade jag fast en liten ringnyckel på vinschhållaren, och kunde konstatera att det inte innebär några problem för skotets eller slingans rörelser. Däremot ger det en viss vinkel mellan skot och slinga, en vinkel som fock- och klyvarskoten inte kommer ha, och storskotet kommer således flytta sig lite mindre än de bägge andra skoten.

Det jag ville kolla var framför allt att skillnaden inte blir för stor, vilket visade sig inte vara fallet: med vinschen inställd för att ge 65% av fullt utslag rörde sig storskotet 275 och fockskotet 278 mm– en skillnad på 3 mm, dvs. cirka 1,1%. Acceptabelt, sa' Bull! Cool

Den uppmärksamme noterar dessutom att jag precis akter om segelvinschen limmat dit en bit sugrör ... Funderar

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-07 22:39 #35 av: Banjoman

Tillsammans med ett 12 mm hål borrat igenom vinschållaren på styrbordssidan ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-07 22:43 #36 av: Banjoman

... har jag förberett för plaveringen av mottagaren!

Genom hålet kan sladdarna från vinsch, servo och ack dras fram till mottagaren utan att att vid båtens rörelser under seglats riskera att trassla in sig i slinga eller skot, och i sugröret kan mottagarantennen stickas in så att den både ligger rakt och säkras mot inblandning i skoteriet. Cool

Mttagaren skall förstås så småningom fästas på plats med en bit kardborrband, men det får bli vid ett senare tillfälle ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-08 21:00 #37 av: Banjoman

I dag började jag med att montera en passande, låg plastask som hållare för batteripaketet; dräneringshålen (må de aldrig behövas!) är förstås för den händelse att det mot förhoppning och -modan hamnar en skvätt vatten däri.

Jag limmade också dit en bit tunn plywood på roderservohållaren, mot vilken jag planerar att fästa strömbrytaren till radiostyrningen.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-08 21:04 #38 av: Banjoman

Sedan var det dags för ett om inte större så i alla fall viktigare jobb, och därmed också ett som krävde gansk stor noggrannhet, nämligen att limma dit de längsgående däcksbalkarna.

Eftersom urtagen i tvärbalkarna var snäppet för stora behövdes passbitar i rätt kombination av 0,5 och 1 mm listbitar för att (a) se till att avståndet mellan längsbalkarna var exakt 80 mm på alla ställen (utom längst fram i fören), samt (b) att de sitter exakt lika långt in från styrbords- respektive babordssidan.

Jag började därför med att prova mig fram till rätt kombination av passbitar i varje tvärbalk ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-08 21:05 #39 av: Banjoman

... noterade sedan noga på ett schema vad som skulle sitta var ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-08 21:06 #40 av: Banjoman

... plockade ur de torrpassade passbitarna igen, och limmade sedan det hela på plats med sedvanlig 24-timmarsepoxy.

Orsaken till att det är såpass noga med inpassningen av längsbalkarna är förstås att de utgör kanter till de bägge öppningarna akter om masten, och att de därför måste såväl ha exakt rätt innerbredd  som sitta precis mitt i båten. Nörd

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-11 22:14 #41 av: Banjoman

Med längsbalkarna på plats börkjade det vara dags att få ballasten på plats, ett arbete jag inledde med att plocka ur all teknisk utrustning (utom roderservot, som behövs för att rodret inte skall vifta runt helt okontrollerat) ur skrovet ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-11 22:18 #42 av: Banjoman

... varefter såväl skrovet som behövlig materiel bars upp från hobby- till vardagsrummet. Det senare har två väsentliga fördelar i samband med ballasteringen: det är närmare testbassängen i badrummet, och det är försett med ett lagom stort bord vilket man kan gå runt! Nörd

Utöver skrovet fick även ritningarna följa med, liksom cirka 7,5 kilo blyhagel, Z-Poxy-harts, diverse mätutrustning m.m.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-11 22:19 #43 av: Banjoman

Jag började övningarna med att palla under stativet till dess skrovet var helt vågrätt tvärskepps ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-11 22:20 #44 av: Banjoman

... varefter jag på ritningarna mätte in vattenlinjen i bogen respketive aktern ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-11 22:22 #45 av: Banjoman

... samt markerade dessa bägge punkter på det riktiga skrovet.

Därefter justerade jag skrov och stativ till dess pennan i vattenlinjemarkören precis nådde upp till bägge punkterna, och skrovet alltjämt stod helt vågrätt tvärskepps, varpå vattenlinjen helt geschwindt kunde ritas in.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-11 22:24 #46 av: Banjoman

Erfarenheten har lärt mig att det i ett badkar med helt klart vatten kan vara ganska svårt att se huruvida ett tunt blyertsstreck befinner sig under, över eller precis i linje med avttenytan, och jag bättrade därför på markeringen med 6 mm maskeringstejp.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-11 22:25 #47 av: Banjoman

När jag förberedde det här byggmomentet pasade jag också på att skära till ett antal bitar i 1,5 mm styrenplast, +/- 50, 60 respektive 80 mm långa och 14 mm breda.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2016-06-11 22:26 #48 av: Skalski

Tjusig lösning på vattenlinjen... Tummen upp, jag gjorde något liknande på Silja.Glad

Anmäl
2016-06-11 22:31 #50 av: Banjoman

Dessa bitar vek jag så att de fjädrar utåt, och stoppade sedan ner dem, lager för lager, bvland blyhaglen som utgör ballasten.

Det är nämligen så att jag kommer behöva kunna vända skrovet upp och ner ett antal gånger under byggnationen, inte minst när det skall måla, och för att gardera mot att ballastvikten lossnar av sin egen tyngd under upp-och-nervända omständighetr tänkte jag att det kunde vara bra att skapa även ett mekaniskt mothåll i form av dessa fjädrande styrenbitar – de bör förhoppningsvis ge god friktion mot kölsvinets glasfiberskrovliga insida! Nörd

Därill satte jag ytterligare styrenbitar på tvären; detta ity instruktionerna ger vid handen att ballastvikten kommer behöva skjutas upp mot den förliga kanten av kölen, och styrenbitarna därvid kan hjälpa till att hindra bluhaglen från att glida neråt av egen tyngd.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.