Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Fartyg

VIC 32 – Foton från ett fartyg -- del 2

2015-06-10 19:39 #0 av: ElLobo

Bildberättelsen fortsätter.
Banjoman fortsätter att visa bilder och filmer från sin resa i de skotska vattnen med ett ångdrivet fartyg.

Länk till tidigare del:

Anmäl
2015-06-10 20:30 #1 av: Banjoman

Del 1, #50 Njae, jag tror inte att det blir så värst mycket fler detaljer, och i alla fall inte i brådrasket något systerfartyg heller. Däremot har jag fått en hel del inspiration, och en rejält förbättrad förståelse för hur saker och ting ser ut och fungerar i verkligheten, vilket säkerligen kommer vara till god nytta framöver.

Därtill har jag noterat ett och annat som jag torde ha gjort bättre på Eilean Mòr om jag vetat ett år se'n eller så det jag vet i dag ... Skäms

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-10 20:35 #2 av: Banjoman

Från styrhytten går kedjor ner längs maskinrummets sidor, och vidare akterut över däck.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-10 20:36 #3 av: Banjoman

Där kedjorna byter riktning löper de över rulltrissor.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-10 20:37 #4 av: Banjoman

På samma vis byter de riktning när de når aktern.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-10 20:52 #5 av: Banjoman

Under repbänken är de sedan schacklade till rorkulten. Hela apparaturen är justerad till att ha ett visst spel i styrkättingen; visserligen blir styrning lite mindre precis, men det hjälper till att parera mot annars svår- eller okontrollerbara rattsnurr till följd av vågor som slår mot rodret i grövre sjö, och som kan göra rorgängaren ganska illa om spakarna börjar slå denne på händerna.

Den dag på resan då vi hade sämst väder och grövst sjö gav skepparen rorgängarna strikta order att omedelbart släppa ratten och lyfta upp händerna i axelhöjd så snart man märkte en tendens åt det hållet. Efter att ha tagit emot några  extra stadiga sjöar med rodret förstod jag precis vad han menade, för det var omöjligt (och potentiellt hälsovådligt) att försöka hålla emot ... mycket lättare då att låta ratten snurra fritt en kort stund, och sedan stötta ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-10 20:54 #6 av: Banjoman

Just denna bild på undertecknad till rors är dock tagen under gång i betydligt mindre grov sjö, närmare bestämt i de övre delarna av West Kyle of Bute, som är ett ganska skyddat vatten.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-10 20:57 #7 av: Banjoman

Rorkulten i närbild.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-10 21:02 #8 av: Banjoman

Dörr (i bildens högerkant), ventilator och skylight till den hytt med två kojer under akterdäck (bakom maskinrummet, och ovanför propelleraxeln) som ursprungligen var byggd för skeppare och styrman (när hon arbetade åt flottan) respektive skppare och maskinist (sedan hon sålts till ett civilt rederi efter kriget). På vår resa huserade maskinisten där alldeles själv.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-10 21:04 #9 av: Banjoman

Här ser man sedan lejdaren upp till styrhytten lite tydligare.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-10 21:05 #10 av: Banjoman

Ytterligare en bild på maskinrummets akterkan, med lejdaren upp till styrhytten.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-10 21:07 #11 av: Banjoman

Ovanpå styrhytten tronar nu för tiden också en radarmast.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-10 21:09 #12 av: Banjoman

Ett spygatt, komplett med tvärstång men med luckan bortplockad; jag tänkte aldrig på att fråga, men misstänker att dessa tagits bort med flit (man såg resterna av gångjärn på fartygssidan, nämligen) för att slippa ett konstant slammer ombord vid gång i sjö ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-10 21:11 #13 av: Banjoman

Utöver en ventilator till skansen fanns på fördäck förom vinschen också ett skylight för skansens räkning, och surrat mot relingen ett av skutans bägga extra ankare.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-10 21:13 #14 av: Banjoman

Liksom skylightet til akterkajutan har även det till skansen en skyddslucka som kan stängas och skruvas fast i hårt väder.

Bakom skylightet syns sedan ankarklyset, komplett med låsmekanism till ankarkättingen.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-10 21:15 #15 av: Banjoman

Här syns sedan på nytt skyddsplåtarna till ångtillförseln, utblåset genom relingen samt (i rött) regulatorn till vinschen/spelet.

Fortsättning följer ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-15 20:09 #16 av: Banjoman

Apropå det där med att stå till rors på den här skutan: skorstenen är rätt rejält i vägen för rorgängarens sikt framåt! Man står därför egentligen inte så mycket till rors, utan dansar snarare till rors – först ett kliv åt babord för att titta ut på den sidan om skorstenen, sedan ett steg åt styrbord, så babord igen ... Galen

Orsaken till att skorstenen står där den står beror framför allt på att pannan är en vattenrörspanna. Grundkonfigurationen är ju given: lastrum, panna, maskin och propelleraxel måste placeras ombord i den ordningen i riktning mot aktern, och vattenrörspannan behöver ha en rak skorsten för att få tillräckligt drag i fyren. Givet att skutan är kort (66' 9") för att få plats i slussarna i The Firth & Clyde Canal, och att man förstås ville maximera lastkapaciteten, fanns det inte så mycket att välja på ... pannan måste stå där den står, och rorsman får sin motion.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-15 20:11 #17 av: Banjoman

I gengäld har man från styrhytten en perfekt vy över akterskeppet, vilket rejält förenklar eventuella backmanövrer ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-15 20:13 #18 av: Banjoman

I styrhyttens tak syns rycken till de två ångvisslorna samt ångorgeln. Enligt vad skepparen berättade är just dessa det enda ombord varom otydlighet råder beträffande under vems ansvar de faller: däcksfolkets eller maskinistens. Allt som har med ånga att göra är maskinistens gebit, men allt som sker i styrhytten är skepparens område ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-15 20:18 #19 av: Banjoman

Den avlånga pappersremsa som sitter fäst på babordsskottet, precis ovanför kartbordet, är en alldeles färsk deviationstabell för kompassen. Eftersom en del plåtar och andra delar av järnkosntruktionen bytts ut under vinterns underhållsarbeten måste förstås magnetkompassen i nakterhuset kollas på nytt inför seglingssäsongen.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-15 20:21 #20 av: Banjoman

Här följer så en svit mer detaljerade bilder inifrån styrhytten, tagna i lugn och ro när skutan låg i hamn. Först en översikt, med ratt, styrväxel, nakterhus och kartbord, liksom all den moderna navigations- och kommunikationsutrustning som krävs/är bra att ha nu för tiden.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-15 20:23 #21 av: Banjoman

Styrbord om nakterhuset syns regulatorn, dvs. ratten med vars hjälp ångan till maskinen kan slås av och på (och förstås ställas i alla lägen däremellan) uppifrån styhytten.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-15 20:25 #22 av: Banjoman

Styrhytten är inte särskilt stor ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-15 20:26 #23 av: Banjoman

Ratten i närbild, och därbakom styrväxeln.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-15 20:27 #24 av: Banjoman

Styrkedjan där den kommer ner från styrväxeln, och går ut mot styrhyttens styrbordssida.

Durken under trallarna är helt enkelt maskinrummets tak!

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-15 20:29 #25 av: Banjoman

Rattens förkant, med ena delen av snäckdrevet till skvallerpeket synligt på rattaxeln.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-15 20:30 #26 av: Banjoman

Här syns alltså skvallerpeket, som ger en grov indikation på när rodret är midskepps.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-15 20:32 #27 av: Banjoman

Lutningsmätaren på nakterhuset. Som synes har skutan en lätt slagsida åt styrbord.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-15 20:33 #28 av: Banjoman

Klocka och barometer ovanför nakterhuset.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-15 20:35 #29 av: Banjoman

Registrerad dödvikt, ingraverad på en av takbjälkarna ( i vilken jag hann slå i skallen några gånger under dagrana ombord Galen).

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-15 20:36 #30 av: Banjoman

Kartbordet; i bakgrunden syns kajen i Rothesay på Bute.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-15 20:37 #31 av: Banjoman

Amiralitetskortet överThe Kyles of Bute samt norra delen av Bute, inklusive Rothesay på öns östra sida.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-15 20:38 #32 av: Banjoman

Skepparens sittplats i ena hörnet av styrhytten, och därintill talröret ner till maskinrummet.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-15 20:39 #33 av: Banjoman

Talröret, med propp i mynningen ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-15 20:40 #34 av: Banjoman

... och utan.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-15 20:41 #35 av: Banjoman

Styrbord om nakterhuset syns ånyo ångregulatorn, och därintill backslaget. Handtaget på regulatorskaftet är reglaget till ångimpulsen: ett tryck på denna skickar en extra kraftig dos ånga till den större av de bägge cylindrarna, och fungerar främst som ett slags nödbroms. Med backslaget i backläge och fullt pådrag på maksinen kan man ge en extra kraftig impuls till propellern och därmed fortare få stopp på skutan.

Den moderna digitaldisplayen är kopplad till ekolodet, och anger, när detta är i gång, djupet under kölen i meter.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-15 20:45 #36 av: Banjoman

Regulatorratten i närbild.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-15 20:46 #37 av: Banjoman

Styrväxeln.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-15 20:47 #38 av: Banjoman

Styrväxeln igen.

Fortsättning följer ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-16 18:15 #39 av: Banjoman

Vi börjar dagens bildsvit med en rättelse: denna bild skulle det ha varit under #34, ovan ... Yrar

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-16 18:16 #40 av: Banjoman

Därefter klättrar vi ner från styrhytten via lejdaren ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-16 18:17 #41 av: Banjoman

... smiter om maskinrumshörnet om babord ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-16 18:19 #42 av: Banjoman

... och tittar ner i maskinrummet!

Uppifrån maskinrumsdörren ser man lejdarsystemet som leder ner i maskinrummets djup, och så förstås toppen av själva maskinen: en tvåcylindrig compund-maskin på 120 hästkrafter.

Till vänster i bild om maskinen ser man för övrigt vridstången till regulatorn (rödmålad) samt stötstången (svartmålad) till ångimpulsen komma ner från styrhytten.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-16 18:22 #43 av: Banjoman

Från mellanplattformen på lejdaren ser det sedan ut så här när man tittar mot styrbords maskinrumsdörr.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-16 18:24 #44 av: Banjoman

Till vänster, under och bakom lejdaren nedåt, skymtar kondensorn.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-16 18:25 #45 av: Banjoman

Kondensorn igen, och där bakom den stora cylindern.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-16 18:26 #46 av: Banjoman

Anslutningar på kondensorn.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-16 18:27 #47 av: Banjoman

Lejdaren fortsätter neråt; bakom den syns pannan.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-16 18:28 #48 av: Banjoman

Länkbackslaget på maskinen.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2015-06-16 18:30 #49 av: Banjoman

Mätare på maskinen; längst till höger arbetstrycket. Dessa bilder från maskinrummet är tagna i the Crinan Canal, och trycket således relativt lågt, för att hålla nere farten till lagoma 1 à 2 knop.

Bakom mätarna syns ånyo ångimpulsstötstången från styrhytten. Längst till höger i bild syns sedan en del av regulatorventilen, med vridstångsinfästningen på ovansidan, och maskinrummets regulatorratt undertill.

Fortsättning följer ... Nörd

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.