Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Fartyg

Bygglogg: Eilean Mòr -- del 22

2014-07-30 00:05 #0 av: ElLobo

Fartygsbygget går vidare.


Banjoman fortsätter med sitt bygge av fartyget Eilean Mòr.

Länkar till tidigare delar av byggtråden:

Anmäl
2014-07-30 19:39 #1 av: Banjoman

Min ursprungliga plan för stötstängerna till vinschen var att göra dem av 1,5 mm svärtad mässingstråd, men under de senaste dagarnas funderingar slog det mig att det borde bli ännu snyggare och mer realistiskt att göra dem av blankt stål i stället: en stötstång glider ju fram och åter genom diverse packningar, och behöver således vara glatt och blir ju dessutom automagiskt mer eller mindre blankputsad (bortsett möjligen från en del oljestrimmor, som jag tänkte mig försöka imitera med hjälp av lite oljefärg).

Ergo: jag behöver få fatt i 1,5 mm rak ståltråd … inte busenkelt, och de flesta av mina vanliga nätlangare verkade inte ha sådant i lager, men så kom jag på: trådspik! Mjukare än pianotråd (går att kapa med avbitartång) men rak nog, och 1,45 mm i diameter.

Så här blir sedan resultatet i torrpassat skick. Samtliga stänger skall givetvis trimmas till rätt längd, men det vill jag inte göra förrän jag permanentmonterat cylindrarna, och dessförinnan skall de och en massa andra delar målas … Styrbords respektive babords vevstake/svänghjul måste ju dessutom ställas i trovärdiga lägen visavi varandra (inte 180 grader i sär, men lagom mycket för att få det att se realistiskt ut givet det faktum att de bägge ångcylindrarna i verkligheten alltid befibber sig i olika faser, så att maskinen blir självstartande såväl framåt som bakåt) liksom sliden förstås skall befinna sig olika långt fram på slidstängerna.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-07-30 20:47 #2 av: Banjoman

Jag har också fixat ytterligare en lten detalj där jag valt att klippa bort den ursprungliga vitmetallen, där den var lite för oskarp gjuten: i ytteränden av varje vevstake skall två bultändar sticka ut, som jag alltså nytillverkat av 0,5 mm mässingstråd.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-07-30 20:48 #3 av: Banjoman

Jag har också de senaste dagarna ägnat mig åt färgblandande, i syfte att få fram ytterligare två gröna kulörer ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-07-30 20:58 #4 av: Banjoman

… baserat på de grundfärger jag redan använt för den ärggröna färgen på hyttaket, dvs. Vallejo Premium RC # 62.013 (klargrön), 62.014 (mörkrön), 62.015 (gulockra), 62.019 (grå) samt 62.001 (vit).

Kulören längst till vänster på provbiten är samma som på taket, dvs. 1x13, 2x14, 7,15, 10x19  samt 10x1. Den i mitten är i övrigt samma blandning som till vänster men utan något vitt i, och den längst till höger består av 9x13, 14x14, 14x15 samt 10x19. Mittenfärgen har jag tänkt mig på utsidan av dasset, och den mörkaste gröna på vinschen.

/Mattias

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-07-30 22:18 #5 av: petzon

Förbaskat snygga vinchcylindrar, stålstötstänger var verkligen pricken över i:t

Anmäl
2014-07-31 09:55 #6 av: SE5

På ånglok är vevstakarna förskjutna 90 grader. Om jag minns rätt kallas detta kvartning.  

Tjusigt bygge!

/SVEN

Anmäl
2014-07-31 10:47 #7 av: Banjoman

#5 Tack! Glad Jag får tillstå att jag blev ganska nöjd med resultatet! Jag kommer dock förmodligen behöva fräsa urtaget för stötstången i sliden lite lätt ovalt, så att jag när jag så småningom limmar samman det hela kan se till att alla tre stängerna är eller åtminstone upplevs som precis parallella ... för närvarande är stötstängerna uppskattningsvis 0,2 à 0,3 mm ur rätt linje där de sitter i sliden.

#6 Stort tack för såväl dina berömmande ord som för det mycket nyttiga tipset! Jag planerade förvisso att göra en sökning efter hur den här sortens ångmaskin skall vara inställd för att bli självstartande, och när jag fick ordet "kvartning" ("quartering" på engelska) till min hjälp fann jag hur lätt som helst all nödvändig information! Givet att det på en så'n här fartygsvinsch i grunden är fråga om samma slags ångmaskin som på ett lok synes det mig högst sannolikt att de var likadant inställda: 90 grader blir det alltså! Får idé

/Mattias

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-01 13:07 #8 av: Banjoman

En sak med vinschen som stör mig lite, och som jag funderat mycket på de senaste dagarna, är det faktum att backslaget sitter monterat mer eller mindre ut i tomma intet. Det är förvisso förbundet med en axel (som man ser ganska tydligt på bilden i Del 21, #48), men den axeln är inte i sin tur förbunden med någonting annat.

Jag menar inte detta som någon nämnvärd kritik av vinschbyggsatsen som sådan -- så storskalig är den inte, och det är ju ingenting man lägger märke till eller tänker på i första taget -- men icke desto mindre retar det mig en smula, och skulle jag därför vilja göra något åt saken. Nörd

Mitt huvudsakliga problem härvidlag har varit en fullständig okunskap om hur backslaget på den här sortens ångmaskin normalt sett fungerar, och jag har därför inlett ett ganska flitigt (bild)googlande i syfte att ta reda på'at; skall man lägga till detaljer för att antyda en viss funktion skadar det ju nämligen inte att ha koll på hur detaljen i fråga fungerar, så att man vet vad man bör inkludera och vad man kan utelämna.

Dessvärre har det varit svårt att hitta foton tagna ur rätt vinkel och med tillräcklig skärpa på riktiga sådana här fartygsvinschar -- de flesta foton jag sett är tvärtom tagna på ett visst avstånd, förmodligen i syfte att få med hela apparaten i bild, och eftersom kopplingen mellan backslagsaxeln och maskineriet, när man alls ser backslaget, alltid verkar ligga ner i det allmänna gyttret innnför sidostyckena ar det visat sig i det närmaste omöjligt att med ledning av foton komma till nå'n sorts klarhet.

Så mycket har jag dock lyckats lista ut med hjälp av foton att det inte verkar ha varit fråga om någon variant på en Stephenson-mekanism, och inte heller någon lösning likt den på ånglok med en omkastning av excenterstängerna. Man kan väl tänka sig att en sådan utanpåliggande mekanisk lösning skulle ha varit såväl för platskrävande som för ömtålig, givet att vinschen ofta står utsatt för väder och vind i exponerat läge på fördäck.

Men si: efter flitigt letande hittade jag en alldeles makalöst intressant resurs: en amerikansk sjömans/maskinisthandbok från 1944 betitlad United States Maritime Service Training Manual, Engineering Branch Training, som, enligt beskrivingen på Historic Naval Ships Associations webbplats, var "one of the simplified manuals used to help farmers to become seamen". På sidorna 65--66 förklaras med diagram och allt vad en differentialventil är och hur den fungerar, inklusive slutanmärkningen att "[d]ifferential valves are also used to reverse steering engines and winches [...]", något som ytterligare beskrivs och bekräftas i avsnittet som handlar om just sådana maskiner!

Differentialventilerna måsta ju ha suttit i eller i anslutning till ånglådorna, och min slutsats blir därför att backslagsaxeln behöver se ut att vara kopplad till just dessa via t.ex. hävarmar och en kort stötstång, nåot som det inte borde vara alldeles omöjligt att åstadkomma. Glad Vi får se ...Funderar

Mina efterforskningar har också lärt mig att såväl cylindrarna som ånglådorna på en så'n här vinsch måste ha kondensventiler -- kondensation i dessa var nämligen ett frekvent problem, givet de små dimensionerna och de stora temperaturskillnader som kunde förekomma, så även sådana skall jag fundera på om jag vill försöka lägga till ... Funderar

/Mattias 

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-01 18:42 #9 av: Banjoman

I dag har jag inte hunnit så mycket, men jag har i alla fall fått lött den nya 0,5 mm-sladden på en 3V vetekornslampa, som synes med lyckat resultat. Som isolering av polerna har jag sedan lag på en dutt trög-CA …

/Mattias

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-01 22:22 #10 av: petzon

#9 Snyggt, löda bör man annars dör man eller hur det nu var

Anmäl
2014-08-03 13:51 #11 av: Banjoman

#10 FörskräcktFörskräcktFörskräckt! Trilla av pinn vill jag ju inte riktigt än, så det kändes bäst att plocka fram lödkolven igen och koppla samman batteripaket och strömbrytare till topplanternan, monterade på undersidan av det som ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-03 13:52 #12 av: Banjoman

… på ovansidan skall bli hyllan för r/c-mottagaren.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-03 13:53 #13 av: Banjoman

De bägge hålen som i de två föregående bilderna skymtade på styrbordssidan om masthålet, och som här syns i närbild ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-03 13:56 #14 av: Banjoman

… har jag tagit upp för att tillåta passage av de bägge 1 mm mässingsrör som jag satt fast i mastfotens bas, och genom vilka de bägge sladdarna från topplanternan kommer kunna dras ner under däck.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-03 13:57 #15 av: Banjoman

I och med detta har jag också kunnat bulta fast mastfoten i däcket, och måla bultarna samt de bägge uppstickande rörstumparna.

/Mattias

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-03 14:08 #16 av: Skalski

Tjusigt Tummen upp

Inget är omöjligt, bara mer eller mindre svårt!

Anmäl
2014-08-03 17:09 #17 av: Dan016

Snyggt!Tummen upp

Anmäl
2014-08-03 19:32 #18 av: Banjoman

#16 & #17 Tack skall ni ha! Glad

Övningarna har sedan fortsatt med tillverkning av en ny basplatta till vinschen, gjord i två skikt (mest för att skapa lite mer variation och liv i formen) av 1,5 respektive 1 mm plywood, i vilken jag dels tagit upp de hål som behövs för vinschens bägge sidostycken samt för bromspedalen, dels ytterligare sex hål genom såväl basplattan som det underliggande däcket för lika många fästbultar. De sistnämnda (M1,6x8 mm från RB) har jag också svärtat, skjutit igenom hålen i däcket samt limmat fast.

En mutter är också tillfälligt ditsatt, men i övrigt får det mmentet vänta till dess plattan är målad och klar att permanentmonteras.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-03 19:34 #19 av: Banjoman

Med den definitiva basplattan tillgänglig har jag också kunnat torrpassa vinschdelarna med såpass hög formsäkerhet att jag kunnat korta av de tre drivaxlarna till sina rätta längder ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-03 19:36 #20 av: Banjoman

… och kommer jag i nästa skede kunna bocka ångutblåsröret till rätt vinklar och tillverka en förlängning ut genom relingen, kranbalksvis om babord.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-03 19:40 #21 av: Banjoman

Jag har har också experimenterat en del med färgblandningar till vinschbasplattan – ett antal provstickor syns ner till höger i bild – för att hitta en lagom bruten nyans av svart … nå'nting i närheten av 1 x svart, 1x grått och 2 x sepiabrunt verkar kunna bli lagom, men det slutgiltiga beslutet återstår att fatta. 

/Mattias

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-03 19:58 #22 av: petzon

Kanonsnyggt som vanligt.

Anmäl
2014-08-03 22:41 #23 av: Tarmvred

Jag börjar känna mig enformig i mina kommentarer men det är fruktansvärt stiligt. Båten är snygg i sig självt men tanken på att den faktiskt är fullt fungerande också gör mig nästan knäsvag :)

Anmäl
2014-08-04 20:20 #24 av: Banjoman

#22 och #23 Tusen tack skall ni ha för era vänliga ord! Glad

Nu är vinschbasplattan färdigmålad – det blev i slutändan den blandning jag hade i tankarna, nämligen 2x62.018 (sepiabrun), 1x62.019 (grå) samt 1x62.020 (svart).

Det visade sig vara svårt att riktigt fånga nyansskillnaden i bild, men blandingen ovan gav en lite mattare och inte riktigt genomsvart svart som, beroende på ljus, skiftar lite lätt i gråbrungrönt, men ändå i huvudsak är svart – vilket var just den effekt jag var ute efter! Pustar

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-04 20:22 #25 av: Banjoman

Även hyllan till radiomottagaren är färdigmålad; så snart färgen är helt genomtorr skall såväl hyllan som mottagaren fästas på plats med hjälp av självhäftande kardborrband. Strömkretsen till topplanternan är ännu inte kopplad till den senare – det får vänta till dess det är dags att mer permanent fixera masten med vant och stag.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-04 20:31 #26 av: Banjoman

Jag har också bytt ut drivaxelämnena på vinschen, från de 3/32 tumstänger i nå'n lite udda legering som ingick i byggsatsen och som jag först använt mig av, till 2,5 mm mässingsstång. Visst: skillnaden i diamter är bara 0,12 mm, men alla delar sitter mycket tajtare och bättre med den lilla ökningen i axeldiameter, och så är mässingsstång mycket enklare att kemsvärta med snyggt och jämnt resultat.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-04 20:33 #27 av: Banjoman

Vidare har jag testat att rigga upp topplanternan med hjälp av det tågvirke jag häromdagen fick från Modelling Timbers. Direkt ur förpackningen var det i vitaste laget, men en snabb passage genom lite ekbets gjorde susen och gav en mera användbar nyans.

Det var inte helt enkelt att stroppa blocket på ett snyggt och tillfredsställande vis, men i slutänden tror jag att jag fick till det hyfsat. Helst hade jag tillverkat riktiga repringar att stroppa med, men i alla fall det här tågvirket hade lite för formsvaga och mjuka kardeler, och det lyckades mig inte att få till'at på den vägen. Vi får se framöver: jag planerar ett butiksbesök hos Eskader under semestern, och tänkte då titta på de tunnare varianterna av deras lyxsnöre … Funderar

Här i alla fall lanternan på plats uppe i masten ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-04 20:33 #28 av: Banjoman

… och så här ser det ut nere vid foten av masten.

Tilläggas kan att elsladden till lanterna bara är torrpassad, såtillvida att jag ännu inte dragit ned den under däck – detta får som nyss sades, vänta till dess masten är permanentmonterad – men här syns i alla fall hur jag tänker mig att dra den ...

/Mattias

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-05 21:33 #29 av: Banjoman

I dag fick jag tillverkat ett par kopplingar mellan backslagsaxeln och ånglådorna. Här syns delarna: på backslagsaxeln har jag limmat fast ett par M1,6-muttrar ner i vilka jag borrat 0,9 mm hål; motsvarande kopplingar till ånglådorna är gjorda av M1,6 skruv och mutter, likaledes genomborrade, och som länk har jag bockat till ett par bitar 0,8 mm mässingstråd.

Alltsammans skall kemsvärtas innan jag sätter det på plats har jag tänkt ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-05 21:34 #30 av: Banjoman

… men så här ser det ut torrpassat på ena sidan.

För att en dylik konstruktion skulle fungera i levande livet hade förstås krävts att länkstängerna var gjorda i tre delar, och ledade samman, men det blir lite i pilligaste laget att åstadkomma i den här storleken, så jag nöjer mig med bockade fixstänger.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-05 21:41 #31 av: Banjoman

På iknande sätt har jag sedan också fått tillverkat de fyra kondensvattenventiler som behövs till de bägge cylindrarna respektive ånglådorna. Var och en består av en kort bit 1,0 mm mässingsrör, kring vilket jag limmat en M1,4-mutter som jag sedan borrat ett 0,6 mm hål rakt igenom i vilket en bit 0,5 mm mässingstråd bockats till för att föreställa vred.

Här är de än så länge bara torrpassade, och jag tänkte dessutom fixa "handtag" till vreden med hjälp av lite krympslang.

Med dessa detaljeringsmoment avklarade kan jag hur som helst börja måla vinschdelarna i morgon … Glad

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-05 21:43 #32 av: Banjoman

Dagens sista id var att ta upp hål i relingen (Förskräckt) och passa in och limma fast förlängningen av ångutsläppsröret i form av en bit 3 mm aluminiumrör ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-05 21:44 #33 av: Banjoman

… samt att jämna till skarven mellan vitmetalldelen och aluminiumröret med lite Milliput.

/Mattias

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-05 21:45 #34 av: Skalski

Otroligt snyggt som vanligt... Tummen uppTummen upp

Inget är omöjligt, bara mer eller mindre svårt!

Anmäl
2014-08-05 22:05 #35 av: Dan016

Instämmer med föregående talare, otroligt läckert!Tummen upp

Anmäl
2014-08-05 22:25 #36 av: petzon

Härligt med lite mässingspill, sånt gillar jagNördKanonsnyggt som vanligt

Anmäl
2014-08-06 15:44 #37 av: Banjoman

#36 Tack! Glad Så här blev det se'n med lite krympslang kring vreden ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-06 15:45 #38 av: Banjoman

Som allra sista moment innan målning fick jag också tillverkat ett par däcksstöd till ångutsläppsröret ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-06 15:46 #39 av: Banjoman

… varefter det var dags att göra rent och avfetta alla vinschdelar som skall målas, och så blåsa på grundfärg.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-06 22:13 #40 av: Banjoman

Under kvällens lopp har det sedan åkt på täckfärg i diverse kulörer ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-06 22:15 #41 av: Banjoman

… i vissa fall t.o.m. inkluderande penselapplicerad sekundärfärg, som här där kuggarna (och hjulmitten) slipats släta på nytt samt fått ett skikt metallicgrå ditpenslat.

/Mattias

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-06 22:18 #42 av: petzon

Tjusigt

Anmäl
2014-08-06 22:31 #43 av: Dan016

Ska bli spännande att se spelet färdigmålat och monterat!

#37 Smart och snyggt sätt att använd krympslang!Tummen upp

Anmäl
2014-08-06 22:33 #44 av: Skalski

Instämmer med föregående inlägg Glad

Inget är omöjligt, bara mer eller mindre svårt!

Anmäl
2014-08-06 22:48 #45 av: Banjoman

#43 & #44 Tack skall ni ha! Glad

Ni kommer nog dessvärre få vänta en knapp (eller rentutav dryg  Förskräckt) månad eller så på att se vinschpusslet slutmålat och färdiglagt – jag räknar med att hinna få in ett arbetspass till i morgon förmiddag, men se'n blir det ett ganska långt byggstopp för diverse glada och roliga semesteraktiviteter, dvs. s.k. byggsemester … Oskyldig

/Mattias

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-07 18:41 #46 av: Banjoman

Trots min utsago av i går har jag hunnit mer i dag än vad jag hade räknat med, och jag kan således runda av byggloggen innan jag tar tre veckors byggsemester (eller borde det heta bygglov? som i sommarlov, menar jag Skämtar) med åtminstone några förhandstittar på vinschpusslet i mera färglagt och -glatt skick.

Först ett gruppfoto på samtliga delar efter avslutad grundmålning ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-07 18:44 #47 av: Banjoman

… och därefter en delvis monterad (cylindrarna, vevstakarna, svänghjulen och excenterhjulen samt -stängerna är limmade på plats på sidostyckena) men i övrigt än så länge bara torrpassad vinsch på sin rätta plats i tillvaron.

Jag hade initialt provat att måla cylindrarna i två färger: svart för själva cylindern, och grönt på flänsarna, men det såg mest bara fånigt ut tyckte jag i slutändan, så det blev spritbad och ny färg, den här gången metallicgrå.

För att ändå liva upp cylindrarna lite borrade jag sju stycken 0,5 mm hål runt om respektive ändstycke, där det redan var små gropar gjutna i vitmetallen, och slog i motsvarande antal dockhusspik.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-07 18:45 #48 av: Banjoman

Här en närbild på styrbords cylinder; man ser t.ex. nog så tydligt kondensvattenventilen sticka fram undertill ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-07 18:46 #49 av: Banjoman

… och här vevarrangemanget, likaså om styrbord.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-07 18:47 #50 av: Banjoman

Till sist ett par översiktsbilder: först en uppifrån masten och ner mot fördäck med vinschen ...

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-07 18:49 #51 av: Banjoman

… och så den vid det här laget närmast traditionella helfigursbilden från styrbord! Glad

Jag kommer givetvis fortsätta följa forumet under de kommande veckorna, men lär inte vara särdeles aktiv själv. Fortsatt glad sommar på er alla – fortsättning följer om några veckor Vinkar

/Mattias

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-07 19:27 #52 av: MarkusN

#46 Men varför har du plockat isär en riktig vinsch? Det var väl onödigt! Skämtar (måste ju testa nya kreativ sätt att uttrycka beröm och beundran på för detaljarbetet) 

Glatt bygglov! Cool

Anmäl
2014-08-07 19:39 #53 av: Banjoman

#52 Grundligt underhåll, förstås! SkrattarCool

Varmt tack därtill för dina vänliga ord! Glad

/Mattias

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Anmäl
2014-08-07 20:43 #54 av: Skalski

Det är så snyggt så man nästan går åt (i värmen) Cool... trevlig semester! GäsparSkämtar

Inget är omöjligt, bara mer eller mindre svårt!

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.