2014-03-03 10:53 #0 av: ElLobo

Ohka Model 22 var ett försök att öka kraften hos Ohka 11 genom att ge den en förenklad jetmotor.Yokosuka MXY7 "Ohka" Model 22 är en resinbyggsats utgiven av Models & More. 

Satsen är i skala 1:48 och har katalognummer MM02.

Byggsatsen består av 15 resindelar, 15 vitmetalldelar, 2 vacuumformade huvar samt dekaler.


Länkar

Models & More  

Modeling Madness