2013-02-19 00:20 #0 av: ElLobo

Här kommer ett figurset med civilklädda personer från Mellanöstern.Figurerna i Meng-Models set med Middle Easterners är civilklädda personer som ofta förekommer i lokala konflikter i den moderna Mellanöstern-regionen. 

Setet besår av en milisman under en rast, en gående kvinna och två barn.

Setet är i skala 1:35 och har katalognummer HS-001.


Länk: Meng-Model