2012-03-05 01:04 #0 av: ElLobo

En rodbyggsats som går att bygga i en av tre olika versioner.

Custom T

 

Med katalognummer 73047 gav Lindberg ut en byggsats kallad Custom "T" i den stora skalan 1:8.


Byggsatsen är injektionsgjuten och utgiven i en begränsad upplaga. Satsen är en återutgivning av Lindbergs äldre sats. Nyutgåvan är utgiven i 3 500 exemplar.


Byggsatsen går att bygga i en av tre olika versioner.


Modellen är motoriserad och har fungerande styrning och belysning.


Länk: Lindberg Models