2011-07-16 14:58 #0 av: ElLobo

Det får bli ännu en vitmålad FN-helikopter i gruppbyggena #45 och #48.

UH-1B

Även det här bygget är tänkt att bli en vitmålad helikopter. Jag bygger ju ändå ytterligare en nästan likadan så då kan det ändå få bli ännu en.

Den här ska bli en Bell UH-1B med märkningar från UNIFIL och Norair i Libanon 1978, som UN 963. Maskinen tillhörde det norska flygvapnet.

Byggsatsen jag använder är Italeri nr 040 i skala 1/72.

Fakta:

UNIFIL, United Nations Interim Force in Lebanon, bildades med antagandet av säkerhetsrådets resolution 425 den 18 mars 1978.

Uppgiften var

  • att säkerställa Israels tillbakadragande från Libanon, som Israel hade invaderat fem dagar tidigare,
  • att återställa internationell fred och säkerhet
  • att hjälpa Libanons regering med att återställa dess myndigheter i området

De första UNIFIL-trupperna stationerades i området den 23 mars 1978. Dessa trupper omfördelades från andra FN-missioner i området, bland annat en svensk trupp från UNEF II i Sinai.

UNIFIL:s mandat förnyas årligen genom FN:s säkerhetsråd. Nuvarande mandatet löper ut den 31 augusti 2011.


Under det första året fanns en norsk helikopterenhet baserad i Naqoura i södra Libanon, men de ersattes sommaren 1979 av en italiensk enhet, Italair.

Norair var utrustade med Bell UH-1B, motsvarande den civila varianten Bell 204. 

Länkar: