2007-01-09 01:54 #0 av: StefanW

Missa INTE att anmäla Dig till Hobbyfixarens modellbyggartävling 2007! Speciella hederpriser delas till bäst placerade debutant,junior och kvinliga deltagare och 1:a pris utgörs av ett presentkort på 600 kronor!

Välkommen till Hobbyfixarens modelbyggartävling 2007!

Tävlingsregler:

1) Tävlingen är öppen för alla, män,kvinnor och barn


2) Tävlingen är en ÖPPEN KLASS vilket innebär att det INTE är någon kategoriindelning. Det innebär att ALLA tävlande tävlar på samma vilkor
och att ALLA tävlingsbidrag bedöms samtidigt och av samma domare.
Man kan alltså tävla med ALLA typer av modeller; civilt och militärt, enskilda modeller liksom diorama, plast-och träbyggmodeller. Du kan alltså tävla med modeller av bilar,MC,lastbilar,pansar,flyg,båtar, figurer av olika slag.
Dioramabyggen kan självfallet bestå kompletteras med olika material men
"HUVUDMODELLEN" ska uppfylla grundkriteriet för deltagande i tävlingen.
Se bestämmelserna under punkt A


3) Domare i tävlingen är samtliga deltagare varvid man vid tävlingens avgörande kommer att få avge poäng på andras modeller - självfallet inte på den/de egna modellen/modellerna.


4) Speciella hederpriser delas till bäst placerade debutant,junior och kvinliga deltagare.


5) 1:a pris utgörs av ett presentkort på 600 kronor
2:a pris presentkort på 400 kronor 3;e pris presentkort på 200 kronor


6) Tävlingstiden löper fom den 9 decemner 2006 och tävlingsbidragen ska vara inlämnade senast den 31 januari. Bidragen ska inlämnas i Hobbyfixarens Kristianstadsbutik. Bidrag inlämnade efter den 31 ja.2007 äger ej rätt att deltaga i tävlingen. Vid inlämnadet av tävlingsbidrag skall till resp. modell bifogas namn,adress och telefonnummer till tävlingsdeltagaren


A) Tävlingsbidraget (enskild modell eller figur) eller huvudmodellen i ett diorama skall vara inköpt hos Hobbyfixaren.Man anmäler sitt deltagande i tävlingen när man köper sin modell.


B) Efter tävlingstidens utgång kallas deltagarna i tävlingen till domslut varvid de deltagare som infinner sig deltar i dömandet.


C) Tävlingsbidragen skall om Hobbyfixaren så önskar ställas ut i Hobbyfixarens butik i Kristianstad. Hobbyfixaren äger också rättighet att exponera tävlingsbidragen på sin hemsida på nätet.


Lycka till!!!!

 

//Stefan

 

Relaterade länkar

Av: StefanW

Datum för publicering

  • 2007-01-09