2007-01-10 17:43 #0 av: StefanW

Tävlingledningen informerade nu på eftermiddagen om årets temaklass, de skrev följande: Med tanke på att vädret är synnerligen otraditionellt vad gäller årstiden, vill vi på detta sätt erbjuda lite vinterkänsla genom årets temaklass på IPMS Open: Tema Vinter.

Du skall med andra ord bidra med objekt som på något sätt är förknippat med vinter (is/snö/rustat för vinterförhållanden i miljö, kläder, utrustning, utförande och camouflage etc.). Du kan alltså inte göra ett typiskt sommargrönt plan eller annat och kalla det för "Vintern 2007"... Den gubben går vi inte på! Objektet måste förmedla en tydlig vinterkänsla.

Vad du ställer upp med (flyg, pansar, figur osv) spelar ingen roll, inte heller skala eller om det är en fristående modell eller diorama. Allt slås ihop till en enda klass där bedömningen sker efter A/B-reglerna, dvs. helhetsintryck, byggteknik, detaljintryck, målning & finish.

På med tumvantarna, känn kylan och bygg! /Tävlingsledningen

(IPMS Open 2007 hålls 31/3 - 1/4 vid Skytteholmsskolans gymnastiksal, Stockholm)

IPMS-Open 2007

Inlägget på IPMS-Stockhoms forum 

//Stefan