2009-03-23 02:06 #0 av: ElLobo

Echelon meddelar att det kommer nya dekaler i skala 1/35.

Echelon_logo.jpg

På PMMS sida kan man läsa att Echelon Fine Details annonserar utgivning av sex nya dekalark i skala 1/35.

D356057 - Australian UN M113A1 APCs in Rwanda

 

D356067 - Homeless Space Intruders for Adoption

 

D356085 - 720th MP Btn V100 Commando in Vietnam (pt1)

 

D356086 - 720th MP Btn V100 Commandos in Vietnam (pt2)

 

D356087 - RAAC 3rd Cav Rgt M113A1s (T50 turret) in Vietnam (pt1)

 

D356088 - RAAC 3rd Cav Rgt M113A1s (T50 turret) in Vietnam (pt2)

 

 

Läs mer hos PMMS och Echelon.

PMMS    

Echelon    

 

Svensk distributör är Puma Hobby