Reseskildringar

Desert Convoy

2009-04-08 02:03 #0 av: ElLobo

UNIKOM Security Unit och den längsta fordonsmarschen i FN:s historia.

logo_UN.jpg

 

Sommaren 1990 invaderade Irak grannlandet Kuwait. 

In i det sista försökte FN undvika ett blodigt markkrig. Dagarna innan de allierade startade markanfallet spelade FN ut ett sista kort: Om Irak villkorslöst lämnade Kuwait skulle FN sätta upp en fredsbevarande styrka i gränsområdet. I Libanon började ett intensivt förberedelseskede men de allierade avböjde FN:s erbjudande, och planerna på en insats för Kuwait lades i malpåse för att två månader senare plötsligt plockas fram igen. Den 22 april 1991 kom marschordern från FN-högkvarteret i New York.

 

FN:s säkerhetsråd hade beslutat att sända en fredsbevarande styrka till gränsen mellan Irak och Kuwait, för att övervaka vapenvilan mellan de båda länderna. Den styrkan, kallad United Nations Iraq/Kuwait Observer Mission (UNIKOM), har ett preliminärt mandat på 30 dagar. Styrkan kom att ledas av den österrikiske generalmajoren Günther Greindel, som tidigare har lett FN-styrkorna på Golan och på Cypern.

 

UNIFIL bidrog med en initial styrka om 500 man. Dess primära uppgifter skulle att vara att skydda de 300 observatörerna som övervakar vapenvilan. Styrkan från UNIFIL stod under befäl av den svenske överstelöjtnanten Rune Andersson.

 

UNIFIL-kontingenten bestod av tre skyttekompanier, ett vardera från bataljonerna från Fiji, Ghana och Nepal. Det norska reparationskompaniet Normaintcoy bidrog med en reparationspluton, medan ingenjör-, transport- och sjukvårdsplutoner kom från den svenska underhållsbataljonen Swedlog. Dessa plutoner bildade tillsammans Förrådskompaniet, som hade en högkvartersenhet med personal från Sverige, Irland, Finland och Norge.

 

Några av de deltagande 105 svenskarna skulle per flyg ta sig till Kuwait men för huvuddelen väntade en 175 mil lång fordonsmarsch från Libanon till Kuwait. Två dygn senare började den längsta fordonsmarschen i FN:s historia att rulla. Äventyret hade börjat.

 

Delar av styrkan lämnade UNIFIL-högkvarteret i den libanesiska hamnstaden Naqoura för vidare transport med flyg, medan övriga delar reste därifrån den 23 april 1991, via landsväg genom Libanon, Israel, Jordanien och Saudiarabien, en sträcka på nästan 2 000 km. 

 

Det ghanesiska skyttekompaniet var först att lämna, via flyg från Tel Aviv i Israel. Nästa dag följde övriga kompanier efter via en 104 fordon lång kolonn, för en lång och torr resa genom Mellanöstern från Libanon till Kuwait.

 

Deltagandet i UNIKOM-styrkan var frivilligt för UNIFIL-svenskarna, och många var glada att få åka och såg fram emot Kuwait och tyckte att resan till Kuwait skulle bli höjdpunkten på deras Mellanösterntjänst.

 

Fijibatt skickade ett kompani, bestående av enheter från bataljonens tre skyttekompanier. 

Liksom Fijibatt, kom Nepbatts skyttekompani från bataljonens tre kompanier. De åkte via landsväg, och såg också fram emot Kuwaitmissionen. 

 

Konvojen, som bestod av drygt 100 fordon och 264 man, tog totalt fyra dagar på sig för att åka från Naqoura genom Israel, Jordanien och Saudiarabien till slutmålet Doha, som ligger ungefär 45 minuter utanför Kuwait City. Konvojen var självförsörjande med matransoner, drivmedel, sjukvård och bärgningsfordon.

 

Den första natten spenderade konvojen i ett av Röda Korsets flyktingläger i Jordanien. Detta följdes sedan av tre nätters camping längs vägen, vid platser som hade utsetts av rekognoseringsgruppen. Vid passeringen in i Saudiarabien följde sedan konvojen vägen längs den Transarabiska pipelinen i 810 km. Lägesbestämmelser och rapporter skickades varje kväll till UNIFIL:s och UNIKOM:s högkvarter via satellitutrustning och radio. Vädret under resan blev varmare när konvojen närmade sig Kuwait. Sandstormarna, som varade 10-15 minuter, träffades också på.

 

Konvojen träffade först på koalitionens styrkor vid Rafha i Saudiarabien, det var det amerikanska MP-kompaniet som bevakade flyktingar. De allierade trodde att ankomsten av FN-styrkorna skulle vara starten till deras tillbakadragande och så småningom återresa hem. Från denna plats kunde sedan många allierade konvojer observeras och frånvaron av civil trafik var mycket märkbar. De första glimtarna av kriget kom när konvojen passerade gränsen mellan Saudiarabien och Kuwait. Gränsposteringen var helt förstörd och resterna av irakiskt pansar sågs tillsammans med stora mängder skarp ammunition tvärs över vägen.

 

Vid ankomsten till Doha anslöt UNIFIL-kontingenten med resten av UNIKOM-styrkan, som bestod av kontingenter från Danmark, Österrike, Chile och Norge. Alla dessa styrkor inkvarterades i ett stort lagerkomplex, som var under allierad kontroll. Varje lagerhus mätte 200x50 m. Styrkans mat erhölls till en början från Kuwait Airlines och dessutom fanns det med ransonsförpackningar från Naqoura.

 

Vägen till den irakiska gränsen och den demilitariserade zonen ledde genom "Ambush Alley" där spillrorna från de irakiska styrkorna hade spritts ut utmed motorvägen i tre kilometer. Många av de fortfarande brinnande oljekällorna passerades och den tjocka, svarta röken som täckte mycket av området upplevdes på nära håll. I Kuwait City syntes den omfattande förstörelsen, och de flesta hus var plundrade och många utbrända.

 

Återresan till Naqoura och Libanon tog fyra dagar.  

I samband med den svenska medaljparaden som hölls på nationaldagen den 6 juni, gratulerade Force Commander, generallöjtnant Lars-Eric Wahlgren, de officerare och män som hade återkommit från UNIKOM i Kuwait. Han hälsade dem välkomna tillbaka till UNIFIL och tackade dem för ett bra utfört jobb.

 

 

 

Tidslinje

910218  Förtrupp 1 ur Batstab och STR-kompani 108L anlände Naqoura.
910221  Förtrupp 2 ur Batstab och STR-kompani 108L anländer Naqoura.
910223  De allierade inleder markkriget för att befria Kuwait.
910225  Huvudstyrka Batstab och STR-kompani 108L anländer.
910227  Gulfkriget slutar.
910321  Förtrupp Fd- och Sjh-kompani 108L anländer Naqoura.
910326  Huvudstyrka Fd- och Sjh-kompani 108L anländer Naqoura.
910416  Förtrupp Tp-kompani 108L anländer Naqoura.
910422  FN-högkvarteret i New York ger marschorder för UNIFIL:s del av UNIKOM-styrkan.
910423  Huvudstyrkan Tp-kompani 108L anländer Naqoura.
910424  UNIFIL:s del av UNIKOM-styrkan påbörjar fordonsmarschen till Kuwait, den längsta i FN:s historia.
910428  UNIKOM-styrkan passerar in över gränsen till Kuwait.
910530  Huvuddelen av styrkan återvänder till Naqoura.

 

 

 

 

Källor:
Litani Magazine Vol. 16, No. 4 April 1991 - Unikom to Kuwait.  maj B. Horntvedt.  Technopress Modern S.A.L, Beirut.
Litani Magazine Vol. 16, No. 5 May 1991 - The Road to Kuwait.  cpl John Murray.   Technopress Modern S.A.L, Beirut.
Litani Magazine Vol. 16, No. 6 June 1991 - Swedcon: National Day and Medal Parade.  WOI Appiah-Kubi.  Technopress Modern S.A.L, Beirut.
Minnesbok 108 Libanon.  Lars Andrén.   Technopress Modern S.A.L, Beirut.

 

 

Förkortningar:
HQ -- Headquarters
UNIFIL -- United Nations Interim Force in Lebanon
UNIKOM -- United Nations Iraq/Kuwait Observer Mission

 

 

 UNPKO.jpg

 

 

Anmäl
2009-04-08 03:22 #1 av: ElLobo

Kanske OT och i skuggan av GB #8.

En liten, om än kanske torr (ökentorr?), artikel om den längsta fordonsmarschen i FN:s historia och om upprättandet av den fredsbevarande missionen efter Gulfkriget.

 

 

Anmäl
2009-04-08 03:27 #2 av: ElLobo

Några bilder från äventyret i Kuwait/Irak har jag inga själv, då kamera lämnades i Sverige för att köpas vid tllfälle i Libanon. De 16 timmar som jag var i Libanon innan avfärden till Kuwait gick dock åt till allt annat, varför jag får hänvisa bildintresserade till andra håll.

Bl a finns bilder samt lite mer information på denna sida:

fn sidan   

 

   

 

 

 

 

Anmäl
2009-04-08 10:21 #3 av: WildeSau

Tackar för reportaget.

Intressant läsning.

Anmäl
2009-04-09 17:48 #4 av: ElLobo

Lite mer om den korta Kuwaitmissionen:

 

1991 deltog jag i den svenska underhållsbataljonen i Libanon, L 108. Jag tillhörde transportkompaniet som gruppchef på tunga pluton.

I samband med utbildningen vid Swedint i Södertälje tillfrågades vi om vi var intresserade av att delta i uppstarten av en ny FN-mission i Kuwait. Deltagandet var frivilligt och bland de som anmälde sig skulle det senare ske ett urval för den personal som behövdes. OM det nu skulle bli något FN-beslut i frågan, och OM Sverige skulle säga ja till att bidra.

Inga beslut fattades och utbildningen avslutades.

 

Anmäl
2009-04-09 17:49 #5 av: ElLobo

Den 22 april 1991 ilastade vi en MD 83 från Transwede, SE-DHC, för avresan från Sverige. Vi lättade från Arlanda utanför Stockholm kl 1612.

Vi landade sedan på Ben Gurion, flygplatsen utanför Tel Aviv i Israel, kl 2039. Först ute på plattan fick vi beskedet om att det äntligen hade tagits några beslut.

Efter hälsningar till de hemroterande svenskarna ur transportkompani L106, gick så färden norrut via Haifa mot Libanon.

Map of Israel

 

Klockan 0630 den 23 april passerades gränsen till Libanon via den inofficiella gränspasseringen i Rosh Haniqra (öppen enbart för FN-personal och det israeliska försvaret). Så var vi då inne på israelkontrollerat område, och hade bara ett par kilometer kvar till campen.

Nu stundade en massa förberedelser inför avfärden, förutom de redan planerade hälsningsceremonierna och annat. Resten av bataljonen hade väntat på vår ankomst och nu lastades all materiel ombord på deltagande fordon. De flesta av oss från transportkompaniet fick bara någon timmes sömn den natten.

Map of Lebanon

 

Anmäl
2009-04-09 18:04 #6 av: ElLobo

På morgonen den 24 april påbörjades så fordonsmarschen från mot Kuwait. Kl 0230 var det väckning och uppställning 0245. Frukost kl 0300 och själva avmarschen satt till kl 0400.

Själv körde jag tillsammans med ytterligare en kille en mindre lastbil, en Renault JE 13 4x4, UNIFIL 2831,  och kl 0459 passerade vi gränsen och var tillbaka i Israel. Det måste ha varit historiens snabbaste gränspassering, då det i vanliga fall kan ta nästan en hel dag bara för ett fordon.

Färden genom Israel gick via Bet Shean och Jeriko, och kl 1354 passerade jag över gränsen mot Jordanien. Via Amman fortsatte så färden.

Map of The Palestinian Territories

 

Map of Jordan

 

Kl 1410 den 25 april korsade jag gränsen mot Saudiarabien. Via Turaif, Ar'Ar, Rafha, Al Jalameed, Al Quaigliah, Hafar al Baten och Ruqi gick resan mot Kuwait.

Kl 0747 den 28 april passerades gränsen till Kuwait och nu var det nära.

Map of Saudi Arabia

 

Anmäl
2009-04-09 18:14 #7 av: ElLobo

Väl framme vid lägret i Doha, blev vi förlagda i en stor lagerlokal. Tältsängar i flera rader med myggnät ovanpå. All vår utrustning hade vi i stora vita sjösäckar som vi hade liggande under sängarna. Vår vapen, kpistar, låste fast vid sängen.

Vår förläggningslokal fungerade även till viss del som vattenförråd och ibland vaknade man av en stor dieseldriven frontlastare dånande någon meter från sängen.

Under tiden i Kuwait passerade jag sedan gränsen mellan Kuwait och Irak ett flertal gånger. 9 gånger var jag inne på irakiskt territorium och arbetade.

Map of Kuwait

 

Anmäl
2009-04-09 18:21 #8 av: ElLobo

Efter en månads arbete med uppstarten av UNIKOM var det dags för oss att återvända till Libanon och våra ordinarie arbetsuppgifter. UNIFIL hade gått på sparlåga under den tid vi var borta.

Återfärden startade den 27 maj. Jag och en till körde den här gången en annan lastbil, en Renault JE 13, UNIFIL 3290.

Kl 0847 den 27 maj korsade vi så gränsen mot Saudiarabien. Via Ruqi, Hafar al Baten, Al Quaigliah, Al Jalameed, Rafha, Ar'Ar och Turaif fortsatte färden.

Kl 1000 den 29 maj lämnade vi Saudi och fortsatte in i Jordanien. Via Naur gick resan mot Israel.

Kl 0904 den 30 maj passerades åter gränsen mot Israel och det enda som återstod var nu passagen genom Israel. Via Jeriko och Tiberias nådde vi Rosh Haniqra och kl 1653 samma dag var det äntligen dags att korsa gränsen till Libanon och vi var tillbaka i vårt ursprungliga operationsområde.

 

Anmäl
2009-04-09 18:30 #9 av: berfrund

Hej!  intressant tripp! 

Själv satt jag i staben för Grupp Andersson på Skavta flygplats när FN truppen flygs till Saudi.

Har vänner som jag omgås med en idag från denna tiden från andra förband.

Synd nog tog jag aldrig chansen och fortsatte ner som många gjorde hade tjej och långtgånde planer redan då och visst hänger man ihop med samma tjej fortfarande även om hon hunnit bli över 40....

Anmäl
2009-04-09 18:41 #10 av: ElLobo

#9: Intressant! Ja, det är ju så att man måste göra sina val här i livet, och om man väljer det rätta kan man (nästan) aldrig veta.

Det var en intressant tid och en intressant upplevelse och inget jag ångrar, även om det inte var någon höjdare jämfört med andra missioner. Men, men, det finns ju för- och nackdelar med allt.

 

Anmäl
2009-04-10 15:07 #11 av: Azgaron

Mycket intressant läsning ElLobo! Tänkte sökt till FN men ballade ur! Lite delvis pga att min pappa var officer och vi inte alltid kom överens!

 

Anmäl
2009-04-10 17:48 #12 av: [Henke29]

Detta msåte jag läsa igenomikväll då man kanske har lite mer tid på sig..

Henke

Anmäl
2009-04-10 19:00 #13 av: Elmis

Mycket intressant. Det här var en för mig helt bortglömd händelse i historian.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.