2010-05-24 12:26 #0 av: ElLobo

En figursats med förebild i det kinesiska Boxarupproret år 1900.

Ita1.jpg

 

Red Box är ett företag i Ukraina som ger ut byggsatser med figurer. Och då figursatser med historiska förebilder. Boxarupprorer i Kina till exempel, där de har närmare 20-talet olika satser. Red Box sats nummer 72029 omfattar Italian Sailors (Boxer Rebellion 1900).

 

Figurerna är gjutna i en lite mer flexibel plast (liknande den som är i war-gaming-figurer). Satsen innehåller 48 figurer i 12 positioner, uppdelat på 4 likadana kartor med 12 figurer vardera.

 

Figursatsen innehåller däremot ingen några målningsbeskrivning eller målningsreferenser, utan man är hänvisad till boxarten för referenser.

 

Scale-Model-Kits.com